RBA buigt niet en predikt gul beleid

Marktrapport

Ten vroegste in 2024 verwacht de Australische centrale bank (RBA) dat krapte op de arbeidsmarkt zich zal vertalen in opwaartse loondruk. Ten vroegste in 2024 zal onderliggende inflatie dankzij die loondruk op een duurzame manier terugkeren naar de 2%-3% inflatiedoelstelling. En dus ten vroegste in 2024 acht de RBA, ceteris paribus, de tijd rijp om over te gaan tot een eerste renteverhoging van de huidige 0.10%. De Australische dollar is weinig onder de indruk. AUD/USD zakt af richting 0.77 onder impuls van een iets sterkere dollar. Technisch zit het muntenpaar sinds de start van het jaar gevangen tussen 0.7550 en 0.80. Voorlopig is er geen directe aanleiding om dat evenwicht te doorbreken.

Gouverneur Lowe en co leggen de lat wel heel erg hoog. Ze gaan ogenschijnlijk voorbij aan het economische herstel. Een nieuwe opwaartse scenarioherziening toont nu 4.75% en 3.5% in de tabellen voor 2021 en 2022. De recordrally op de grondstoffenmarkten is een stevige duw in de rug voor de Chinese hofleverancier. De centrale bankiers zijn (nog) niet tevreden over de arbeidsmarkt, ook al overstijgt het aantal Ozzies met een job dat van voor de pandemie. De werkloosheidsgraad viel terug van een piek nabij 7.5% in juli tot 5.6% in maart. De RBA stelt een verdere terugval richting 5% eind dit jaar en 4.5% eind 2022 voorop. Pas dan naderen we stilaan het terrein van maximale tewerkstelling. Ten slotte verdient de evolutie op de huizenmarkt gewoon wat extra aandacht. De lage rente omgeving stimuleert het aantal hypothecaire kredietaanvragen en stuwt alle huizenprijzen hoger.

Op korte termijn is de vraagstelling zelfs omgekeerd: moet de RBA het gulle monetaire beleid nog verlengen? In juli beraadt de centrale bank zich over het aflopende obligatie-aankoopprogramma. Onder het motto geen twee zonder drie, ligt de optie van een nieuwe enveloppe van A$ 100 miljard op tafel. De controle over de rentecurve komt ook ter sprake. De Australische centrale bank hanteert een 0.1% plafond voor de 3j-rente. In de praktijk komt het erop neer dat ze overheidsobligaties tot vervaldag april 2024 opkoopt als de 0.1%-doelstelling in gevaar komt. Het plafond staat in juli niet ter discussie, maar wel of de RBA de obligatiebucket al dan niet verlengt tot november 2024. Op papier klinkt dat als een formaliteit, maar vasthouden aan april 2024 kan symbolisch gezien worden als het begin van het einde van het curvecontrole-experiment.

De onderliggende toon van de beleidsverklaring wijst duidelijk in de richting van langer accommoderen. Toch houden we nog twee dingen in de gaten op korte termijn. Om te beginnen worden de gedetailleerde voorspellingen van de RBA pas vrijdag gepubliceerd. Daarnaast stelt Minister van Financiën Frydenberg volgende week dinsdag de blauwdruk van de begroting voor het fiscale jaar 2022 voor. Het tekort was in 2021 veel kleiner dan gevreesd en vormt een solidere basis voor volgend jaar. Een lagere netto-schulduitgifte betekent dat de RBA mogelijk minder drastisch tewerk moet gaan om hetzelfde effect te bereiken.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

AUD/USD zit sinds de start van het jaar gevangen in een zijwaarts kaneel

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Norges Bank mikt op september

Norges Bank mikt op september

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.