Een eindspurtje van de dollar

Marktrapport

April was de maand van de terugtocht van de dollar en de comeback van de euro. De verhaallijn was niet altijd éénduidig. Een beetje ‘het glas half vol of half leeg?’ De Amerikaanse cijfers blijven sterk zonder meer, maar de dollar verdisconteerde het goede nieuws al deels, ook omdat de Fed de Amerikaanse rentemarkten goed aan de koord houdt. Sterke data en hogere inflatie zijn absoluut geen argumenten om het debat over een afbouw van de monetaire stimulus nu al te starten. Aan de euro-kant van de vergelijking hield de economie relatief goed stand ondanks de nog steeds uitgebreide beperkingen en is er hoop op beterschap. Daardoor kan de ECB in juni of september het monetaire gaspedaal misschien iets lossen (PEPP aankopen). Met die narratief in het achterhoofd steeg EUR/USD in april van de lage 1.17 tot even boven 1.21. Zonder duidelijke reden beperkte de dollar de schade vrijdag op de valreep. De Amerikaanse data (Chicago PMI en consumentenvertrouwen) waren opnieuw zeer sterk, maar we twijfelen of dat echt de reden was. Op de rentemarkt was er weinig te zien. Misschien iets belangrijker: Fed-raadslid Kaplan trad uit de gelederen en vindt het wel stilaan tijd voor een debat over de afbouw van de obligatieaankopen. Eén zwaluw …, maar toch. Al gaat het in de eerste plaats waarschijnlijk over winstnemingen, deels geïnspireerd door de technische factoren. De handelsgewogen USD-index (DXY) brak uit een neerwaarts kanaal en voor EUR/USD bleek het belangrijke niveau van 1.2103 (62% retr. USD herstel 1.2349/1.1704) een stap te hoog. EUR/USD nestelt zich in de zone 1.2035. Evidente vraag: what’s next?

Vooreerst de belangrijke Amerikaanse data (ISM verwerkende nijverheid straks, diensten-ISM woensdag, payrolls vrijdag). Niemand twijfelt eraan dat die opnieuw (heel) sterk zullen zijn. Zo verwacht de markt voor april opnieuw een herstel van de tewerkstelling met bijna 1 miljoen. De vraag van 1 miljoen is of de data de markt deze keer wel doen twijfelen aan het Fed-engagement om nog lang te blijven accommoderen. Powell was niet onder de indruk van een gelijkaardige jobgroei vorige maand. In het licht van de recente marktreactie lopen we niet op de feiten vooruit. Ook uitkijken of er stilaan nog andere Fed-gouverneurs het afbouwdebat openlijk starten.Technisch gezien is de USD-daling een halt toegeroepen. Een breuk beneden de EUR/USD 1.1950-zone is een aanwijzing zijn dat de markt het glas weer half vol ziet voor de dollar. Eerst zien en dan geloven.

Deze week laten ook verschillende centrale banken opnieuw hun licht schijnen over hun beleidsintenties. Renteveranderingen zijn nog niet aan de orde. Het wordt wel interessant te zien wie zich waar zet in de rij op weg naar beleidsnormalisatie. De Tsjechische en de Noorse centrale bank (beide donderdag) lopen duidelijk voorop. De Reserve Bank of Australia (dinsdag) is niet gehaast. De markt zette de nieuwe Turkse centrale bankier (donderdag) zowat met de rug tegen de muur om niet aan de versoepelingsclaim van president Erdogan toe te geven. De Bank of England (donderdag) wordt interessant. Ze trekt waarschijnlijk de groeivooruitzichten verder op. Als de BoE aan het huidige tempo obligaties blijft kopen is de enveloppe aan het eind van de zomer uitgeput. Afbouwen lijkt dan ‘logisch’ gezien de verbeterende economische context en in de hypothese dat een verhoging niet meer aan de orde is. De Bank of England kan zo wat opschuiven in de richting van de centrale banken die eerder voorlopen.

Figuur -EUR/USD: test 1.2103 voorlopig afgewend. USD comeback meer dan een eendagsvlieg?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Norges Bank mikt op september

Norges Bank mikt op september

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.