Januari in woord en beeld: een hertekend landschap

Marktrapport

De Fed gooide de handdoek in de ring en de ECB staat op het punt om hetzelfde te doen. Brits premier May blaast de Europese brexitbruggen op om haar eigen Conservatieve partij van implosie te redden en Amerikaans president Trump verloor zowaar een veldslag tegen de Democraten. Aan verrassingen geen gebrek bij de start van het jaar, maar hoe zullen ze de markten kleur geven de volgende weken?

Meer dan een groeivertraging?

Tijdelijk of permanent? Het dilemma speelt dagelijks in de hoofden van centrale bankiers. Is de groeivertraging tijdelijk of krijgt ze een langdurig karakter? De economische cijfers pleiten voorlopig, vooral in de VS, nog in het voordeel van het tijdelijke karakter. De markt is daarentegen overtuigd van een blijvende aard. Zowel bij de ECB als de Fed kregen de vooruitzichten deze maand een zwart randje. Beiden geven grif toe dat er veel onzekerheid heerst over de (nabije) toekomst. Ze verlaten de bühne en sluiten aan bij het publiek. Afwachten, interpreteren en ondertussen bovenal een voorzichtige strategie hanteren. De ECB heeft de zwarte piet impliciet doorgeschoven naar 7 maart. Ze beschikt dan over nieuwe groei- en inflatievooruitzichten. Neerwaartse revisies zijn waarschijnlijk en kunnen een wijziging in de communicatiepolitiek veroorzaken. Draghi en co zeggen dat ze de beleidsrentes minstens tot na de zomer ongewijzigd zullen laten. Hoe de kaarten nu geschud zijn, is een verlenging van die deadline mogelijk aan de orde. De Fed liet er minder gras over groeien en gooide meteen alle troeven op tafel. Extra renteverhogingen worden sine die uitgesteld. Bovendien schakelt de centrale bank de automatische piloot uit m.b.t. de afbouw van de balans. Het tempo waaraan liquiditeit uit de markt wordt gehaald staat niet langer in steen gegrift.
 

Figuur - Europese 10j-swaprente: zijwaarts tussen 0.6% en 0.8%

Bron: Bloomberg

Weinig rentepotentieel

Vanuit marktoogpunt nemen de acties van de centrale bankiers, behoudens verrassingen (vb. Duitse fiscale stimulus, onverwachte inflatiedruk,…), alle noemenswaardige opwaartse rentedruk in de EU en de VS op korte termijn weg. Zijwaartse handel is het meest waarschijnlijke scenario. Als we het technische plaatje van de Europese 10-jaarsswaprente er bij nemen, komen we in een kanaal tussen 0.6% en 0.8% terecht. Voor de Amerikaanse lange rente zetten we 2.5% en
2.8% voorop. Op korte termijn is een bezoek van de onderkant van die banden waarschijnlijker dan de bovenkant. Omdat het korte eind van de curve in de euro zone langer gebetonneerd zit en langs Amerikaanse zijde geen renteverhogingen meer verdisconteert, betekent dat in 1e instantie waarschijnlijk een vlakkere rentecurve.

Op de wisselmarkt vrezen we dat de impasse in EUR/USD zal aanslepen. De knieval van de Fed zorgt ervoor dat EUR/USD 1.10 een moeilijke kaap wordt. We zetten in op een voorzichtige stijging in het 1.12-1.16 kanaal.
 

Figuur - EUR/USD: neiging tot stijgen in 1.12-1.16 kanaal

Bron: Bloomberg

Putoptie Fed vs eventrisico

We houden ook de beurzen in de gaten. De nieuwe Fed putoptie biedt in principe stevige steun ondanks de mogelijke struikelblokken. Op 15 februari eindigt de tijdelijke deal die de Amerikaanse overheidsdiensten draaiende houdt. Op 1 maart treden dan weer extra tarieven in voege op Chinese invoer zonder nieuwe handelsovereenkomst tussen beiden grootmachten. Ze kunnen vooral het risicosentiment op de beurzen beïnvloeden, maar we denken dat de besmetting naar andere markten beperkter zal zijn omwille van het Fed- en ECB-beleid. Hetzelfde geldt voor de economische cijfers die de volgende weken gepubliceerd worden. De houding van de centrale bankiers betekent dat ze hun kortetermijnacties niet kunnen beïnvloeden. Daardoor verliezen ze aan kracht. Bovendien zullen ze in de VS onderhevig zijn aan de gevolgen van de tijdelijke shutdown en het koudefront dat een deel van de economie op dit ogenblik gijzelt. De interpretatie van de Amerikaanse data wordt moeilijk.
 

Figuur - Amerikaanse S&P 500: Putoptie Fed sterk genoeg om eventrisico te neutraliseren?

Bron: Bloomberg

Managed no deal brexit

Het slotakkoord is weggelegd voor de zwanenzang van Theresa May. De Britse conservatieven schaarden zich op het laatste nippertje achter het “Malthouse”-compromis. In de praktijk bestaat het compromis in eerste instantie uit de schier onmogelijke opdracht om toegevingen/garanties bij Europa te vragen over de Ierse backstop. Als May hierin faalt, bestaat het plan uit een verlenging van de brexitdeadline, wat ruimte geeft om een scheiding voor te bereiden binnen geldende WTO-regels. Een “managed no deal brexit” dus. Het pond won deze maand aan een rotvaart terrein omdat een partij-overschrijdend initiatief lang de bovenhand leek te halen. De verassende conservatieve coup zorgde ervoor dat EUR/GBP op de 0.86 steunzone botste. Het vooruitzicht op een “managed no deal brexit” zal het pond meer wind uit de vleugels nemen. We verwachten opnieuw een stijging in het 0.86-0.91 handelskanaal.
 

Figuur - Een managed no deal brexit… niet het beste vooruitzicht voor het pond

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Waagt BoE zich dan toch onder de nul?!

Waagt BoE zich dan toch onder de nul?!

De la proactivité à la réactivité

De la proactivité à la réactivité

Nuchtere wijsheid uit het noorden

Nuchtere wijsheid uit het noorden

Yuan maakt mooie comeback

Yuan maakt mooie comeback
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.