Een sterk, maar ongelijk herstel

Marktrapport

Eerder deze week publiceerde het IMF zijn halfjaarlijkse Global Financial Stability Report (GFSR) en World Economic Outlook (WEO). Ze geven een stand van zaken van, respectievelijk, de wereldwijde financiële stabiliteit en economische vooruitzichten, en bevatten ook diepgravende analyses van actuele economische vraagstukken.

Inzake de vooruitzichten bevestigde het IMF de meer optimistische groeiramingen die al enige tijd circuleren bij internationale instellingen en in de financiële sector (waaronder KBC). Het IMF verhoogde niet alleen zijn groeivooruitzichten op wereldvlak tot 6,0% voor 2021 en 4,4% voor 2022 (respectievelijk +0,8 en +0,2 procentpunt t.o.v. januari) maar wijst er ook op dat de groeivooruitzichten van de verschillende landen sterk uiteenlopen. De vooruitzichten weerspiegelen de sterke budgettaire stimulus in een aantal geavanceerde economieën en de vooruitgang in de vaccinatiecampagnes die een heropening en herstel van de economie in het vooruitzicht stellen. Voor de VS verwacht het IMF dit jaar een historisch hoge groei van 6,4% die in 2022 terugvalt tot 3,5%. In lijn met de consensus gaat het IMF ook uit van een positieve, weliswaar tragere, groei voor de eurozone: 4,4% in 2021 en 3,8% in 2022. België volgt als kleine open economie – met verwachte groeicijfers van 4,0% en 3,1% - de ontwikkelingen in de eurozone.

Naast deze vooruitzichten laat het IMF ook zijn licht schijnen op een aantal belangrijke open vragen. Volgens de IMF-analyse zou de impact van de crisis in 2020 (geraamd op een krimp van de wereldeconomie met 3,3% in 2020) tot drie keer groter geweest zijn zonder het buitengewoon sterk ondersteunend beleid – zowel regelgevend als monetair en budgettair beleid. Bovendien bepalen de (budgettaire) stimulus en de vooruitgang inzake vaccinaties ook de intensiteit en timing van de economische heropleving. Verschillen in beleidsruimte creëren niet alleen een breuk in economisch herstel tussen geavanceerde en ontwikkelingseconomieën, maar ook tussen de geavanceerde economieën onderling, met inbegrip van de eurolanden. Volgens het IMF zal het gecumuleerde bbp-verlies (t.o.v. het pre-crisisgroeipad) tussen 2020-2022 voor ontwikkelingslanden en opkomende economieën oplopen tot het equivalent van 20% van het 2019 bbp, terwijl geavanceerde economieën het verlies zouden beperken tot om en bij 11%. De VS lijdt een beperkt verlies. Bij ongewijzigd beleid zou de VS snel aansluiten bij het pre-crisis groeipad en de uiteindelijke schade van de crisis verder beperken. Het budgettair beleid blijkt in deze crisis een belangrijke hefboom om de structurele schade, de zogenoemde scarring, te beperken.

Ten slotte breekt het IMF een lans voor een aangepast monetair en budgettair beleid, gealigneerd op de economische toestand. Het monetair beleid moet voldoende ondersteunend blijven maar, naarmate het economisch herstel vordert, tijdig en transparant normaliseren. Het budgettair beleid moet naarmate de economische heropleving aan kracht wint verpoppen tot een structureel beleid: van een beleid prioritair gericht op inkomens- en vraagondersteuning naar een beleid gericht op de (ondersteuning van) herscholing en -oriëntatie van arbeidskrachten uit structureel getroffen sectoren naar de meer toekomstgerichte sectoren.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

IMF groeivooruitzichten 2020-22 (jaarwijziging in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie

Het ene stimuleringsplan is het andere niet

Het ene stimuleringsplan is het andere niet
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.