Turkse lira terug naar af

Marktrapport

Een duiventil. Of hoe noem je anders een centrale bank waarvan de leiding in amper twee jaar vier keer veranderde? Het is de CRBT die de analen met die connotatie ingaat. Afgelopen weekend stuurde de Turkse president Erdogan de voorzitter van “zijn” centrale bank wandelen. Het nu voormalige hoofd Agbal kwam pas november vorig jaar aan het roer. Hij verving Murat Uysal, die van juli 2019 tot dan de fakkel overnam van Çetinkaya. Erdogan beëindigde zowel Uysal’s als Çetinkaya’s carrière vroegtijdig.

We keren enkele maanden terug in de tijd. Agbal nam de rol van gouverneur op in een weinig opbeurende context. De coronacrisis sloeg in het toeristische Turkije disproportioneel hard toe. De Turkse fiscale positie verzwakte aanzienlijk. Corona versnelde ook de trendmatige daling van de Turkse munt, de technische hocuspocusmaatregelen van Usyal ten spijt. EUR/TRY handelde in de buurt van 10, ver voorbij de liradieptepunten tijdens de maartpaniek. Mede als gevolg daarvan bleef de inflatie doorheen 2020 zweven tussen 11-14%. Dat is aanzienlijk, zowel in vergelijking met ontwikkelde als andere opkomende economieën. De beleidsrente bedroeg bij Agbal’s aantreden 10,25%. De Turkse lira droeg m.a.w. een negatieve reële rente (gecorrigeerd voor inflatie). Daar bedanken investeerders voor.

Agbal begreep dat alleen een doortastend monetair beleid de vicieuze cirkel van een zwakke munt en hoge inflatie doorbreekt. Hij maakte van inflatie de topprioriteit en verhoogde de beleidsrente in november van 10,25% tot 15%. In december én eind vorige week kwamen daar elk nog eens 2 ppt bij, tot 19%. In Turkije is dit meer dan alleen “de daad bij het woord”. Het is een ruk naar monetaire onafhankelijkheid. Agbal weerstond de politieke druk om de rentes (te) laag te houden. Erdogan zweert namelijk bij een lagerentebeleid als oplossing voor uit de hand lopende inflatie. Én het ondersteunt de groei! Een win-win. Çetinkaya weigerde in 2018/2019 om de rentes te verlagen. Het kostte hem de kop. Uysal gehoorzaamde wel maar joeg de munt, het land en uiteindelijk zichzelf de verdoemenis in. Agbal’s lot kennen we inmiddels.

Met de exit van Agbal, verdwijnt dat beetje geloofwaardigheid die de centrale bank onder zijn bewind mondjesmaat terug won. Terug naar af. De Turkse activa zijn vandaag wandelende schietschijven. De munt keldert van EUR/TRY 8,6 tot even 9,75. Een volgehouden breuk ten noorden van 9,5 effent het pad richting de dieptepunten van eind vorig jaar. Voorlopig vindt het muntenpaar een wankel evenwicht in de buurt van 9,4. Turkse aandelenmarkten duiken bijna 10% lager, premies om zich tegen een Turkse wanbetaling te verzekeren gaan net zoals de Turkse rentes de hoogte in. Het einde is wellicht nog niet in zicht. De markt is alle vertrouwen kwijt. Agbal’s opvolger, Kavcioglu, is bovendien een adept van Erdogan’s onconventionele monetaire theorie. Die Turkse groei-boven-alles-strategie komt vroeg of laat als een boemerang in het gezicht terug.

EUR/TRY: terug naar af voor de Turkse lira

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.