OESO en ECB verwachten economische heropleving in 2021

Marktrapport

Verleden week publiceerden zowel de ECB als de OESO nieuwe economische vooruitzichten. Die updates kwamen zeer gelegen. Op een moment dat de vaccinatiecampagnes aan vaart winnen, dat in de VS een ongezien groot nieuw budgettair programma ter waarde van 1.900 miljard dollar, het American Rescue Plan, werd goedgekeurd en na een uitzonderlijke rally in de rentemarkten, waren de markten toe aan wat extra duiding. Afgaand op hun respons leverden de ECB en de OESO waar voor hun geld.

Vanuit macro-economisch perspectief bevatten deze vooruitzichten een aantal interessante vaststellingen. Samengevat: vooruitgang in de vaccinatiecampagnes baant meer en meer de weg naar een sterke economische heropleving. Het buitengewoon expansief budgettair beleid speelt in de VS – meer nog dan het monetair beleid – een cruciale rol in die heropleving, met positieve spillover effecten naar rest van de wereld. Ten slotte, staan we voor een periode van tijdelijk hogere inflatie en inflatievolatiliteit. Deze conclusies sluiten nauw aan bij de KBC Economische vooruitzichten van verleden week.

De OESO en ECB blijven in hun basisscenario’s voor de eurozone uitgaan van een verdere uitrol van de vaccinaties. Die maken een geleidelijke versoepeling van beperkende maatregelen mogelijk. Hiervan uitgaande, verhoogde de OESO groei voor de eurozone in 2021 significant van 3,6% in december naar 3,9%. Dat is volledig in lijn met de ECB (4,0%, zie figuur 1). Beiden zien de groei in het blok pas aantrekken vanaf de tweede jaarhelft. Hoge-frequentie en real-time modellen (bv. Weekly GDP Tracker van de OESO) en zachte indicatoren (bv. PMI’s) suggereren immers dat ook tijdens het eerste kwartaal van dit jaar de groei ondermaats blijft. Op basis van het OESO-model zou er ook in België geen duidelijke heropleving zijn in het eerste kwartaal van dit jaar.

Een tweede conclusie betreft de centrale rol van het budgettaire beleid in de (wereldwijde) economische heropleving. Simulaties van beide instellingen geven aan dat de uitrol van het nieuwe American Rescue Plan niet alleen belangrijk is voor de heropleving in de VS, maar ook elders in de wereld, dankzij spillover-effecten via de invoervraag. De OESO raamt de directe groei-impact voor de VS op 3 procentpunten dit jaar (op een totale groei van 6,5%) en voor China en de eurozone op 0,5 procentpunt. ECB-simulaties vinden een cumulatief effect van 0,3 procentpunt groei tegen eind 2022. De relatief grote impact voor de VS wijst op belangrijke multiplicatoreffecten van het eigen budgettair beleid. Tegen die achtergrond kan ook de oproep van ECB-president Lagarde voor een fors Europees budgettair beleid worden begrepen. Europa moet het zelfde doen – ofwel via bijkomende nationale budgettaire stimulus ofwel via het Europese herstelfonds.

Ten slotte zullen het niveau en de volatiliteit van de inflatie tijdelijk oplopen. Tijdelijke disrupties langs de aanbodzijde van de economie, stijgende olieprijzen en een aantal technische factoren zullen de inflatie in de komende maanden fors optillen. De ECB voorspelt een opstoot boven 2% tegen het einde van 2021. Dat resulteert in een jaarinflatie van 1,5%. Financiële markten houden daar al rekening mee en centrale banken hebben een look-through-houding aangekondigd. Op langere termijn gaan zowel de OESO als de ECB voor de eurozone uit van matig stijgende onderliggende inflatie. De inflatie zal dus ook in de komende jaren onder de doelstelling van de ECB blijven (figuur 1).
 

Groei- en inflatievoorspellingen ECB en OESO

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.