Geen Copernicaanse revolutie in beleid van BoJ

Marktrapport

We zeiden het gisteren al: deze week puilt uit van beleidsvergaderingen door centrale banken. Vandaag zoomen we wat dieper in op de Bank of Japan (BoJ). Niet zozeer omdat ze vrijdag beslist over het monetair beleid. Wel omdat ze dan haar strategische denkoefening afrondt. De BoJ boog zich de afgelopen maanden over het monetaire kader. Met Kuroda aan het roer sinds 2013, tastte de centrale bank almaar verder de grenzen van onconventioneel beleid af. Dat gebeurde in een onvermoeid streven naar de 2%-inflatiedoelstelling. Maar het gebrek aan succes dwingt de BoJ om de grote lijnen van het beleid bij te schaven. Wat staat er te gebeuren?

Het Japanse monetaire beleid kent drie speerpunten, te beginnen met een negatieve beleidsrente. Sinds 2016 bedraagt de kortetermijn rente -0,10%. Markten gaan er nogal makkelijk van uit dat die niet veel lager kan omwille van de mogelijk negatieve effecten voor de kredietverlening. Klinkt herkenbaar? Inderdaad, net zoals de ECB onlangs haar ongenoegen daaromtrent uitte, wil ook de BoJ komaf maken met die gedachte. Volgens dichtgeplaatsten zal ze vrijdag de impact van een renteverlaging in een analyse toelichten. Die zal voorzien in compenserende maatregelen voor de financiële sector om het marktdebat over ongewenste neveneffecten te counteren. Let wel: het is niet de bedoeling om de rente binnenkort effectief te verlagen, maar om de speculatie daartoe levend te houden.

De BoJ controleert ook de lange rente door sinds 2016 een doelstelling voor de tienjaarsrente van 0% voorop te stellen. In functie van de afwijking daarvan, (ver)koopt ze Japanse overheidsobligaties. Dat experiment ontstond destijds om lange rentes vanuit de historische dieptepunten op te krikken. Een steilere rentecurve moest de kredietverlening en zo hopelijk de economie en inflatie stimuleren. Het probleem is dat de markt het engagement van de centrale bank een beetje té ernstig neemt. De BoJ laat rond de 0% een speelruimte van 20 bpn langs beide zijden toe. Maar in 2017 en 2018 bewoog de rente ruwweg tussen 0% en 0,1%. M.u.v. van de coronavolatiliteit was die handelsband vorig jaar nóg enger. Dat moet anders. De huidige band van 40 bpn blijft normaliter dezelfde. Maar om wat meer variabiliteit toe te laten, overweegt de BoJ om haar aankoopintenties achterwege te laten. De markt blijft dan wat meer in het ongewisse en dat kan bijvoorbeeld risicopremies opdrijven.

Tot slot denkt de Bank of Japan ook aan een flexibeler aankoopbeleid van aandelenfondsen (ETFs). Op vandaag koopt de BoJ jaarlijks tussen 6 000 en 12 000 miljard yen. Zo’n minimumgrens werkt in de huidige aandelencontext zeer procyclisch. In de mate dat dit de financiële stabiliteit ondermijnt of als zo ervaren wordt, kan het huidige beleid dus misschien zelfs contraproductief werken. De ondergrens gaat overboord. De BoJ houdt een meer afzijdige houding aan.

Een Copernicaanse monetaire revolutie is het zeker niet. De mogelijke wijzigingen zijn veeleer subtiel en soms zelfs vooral technisch. We verwachten vrijdag daarom geen uitgesproken marktreactie. Timing-gewijs zit het gouverneur Kuroda wel goed mee: de Japanse lange rentes tekenden recent een mooie stijging op. Die vloeit voornamelijk voort uit de algemene reflatiegedachte. Dat blijft op korte tot middellange termijn wellicht ook de determinerende rentefactor.
 

Japanse tienjaarsrente: slaagt BoJ in het opzet tot meer variabele en bij voorkeur hogere Japanse rentes?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.