Pokerspel tussen CB’s en markt gaat voort

Marktrapport

Deze week houden de Banco Central Do Brasil (woe), de Turkse centrale bank (do), de Norges Bank (do) en last but not least de Fed (woe), de Bank of England (do) en de Bank of Japan (vr) hun beleid tegen het licht in een context van oplopende rentes. Voor de ene is de druk om te ageren al groter dan voor de andere. Zo verwacht de markt dat de combinatie van oplopende inflatie en een zwakke munt de Braziliaanse en Turkse centrale bank mogelijk nu al ‘dwingen’ om de rente te verhogen.

Voor andere centrale banken liggen de kaarten anders. Met een inflatie onder/kort bij de inflatiedoestelling is er in principe geen haast om het soepel beleid nu al terug te schroeven. De markt vindt echter steeds meer dat de wereldwijde fiscale en monetaire stimulus en het verwacht forse herstel een hogere vergoeding verantwoorden, zowel voor de hogere inflatierisco’s als in de vorm een ‘participatie’ aan dat herstel (reële rente). Waarom je als obligatiebelegger tevreden stellen met een negatieve reële rente als je je geld ter beschikking stelt aan een economie die dit en volgend jaar pakweg 4-5% of nog meer groeit? De centrale banken hebben echter een andere agenda. Een lage reële rente is essentieel  om hun doestelling van hogere inflatie en maximale tewerkstelling (via een betaalbare kost van de schuld) te bereiken. Beide ‘tegengestelde’ visies dagen elkaar al enkele maanden uit.

In dit ‘pokerspel’ hebben de centrale banken sterke wapens. Via de beleidsrentes en obligatieaankopen zetten ze ‘fysieke druk’ op de markt. Tot nu was ook ‘forward guidance’ een belangrijk instrument. Enkel ‘zeggen’ dat je de rente laag zult houden of dat men obligaties zal blijven aankopen, was op zich voldoende om de rente laag te houden. Het codewoord is ‘geloofwaardigheid’. Forward guidance is (of was?) een ‘goedkope’ selffulfilling prophecy zolang dat gebeurde in een geloofwaardige context. Daar beginnen echter barsten in te komen. Als dit niet meer werkt en de CB’s de marktbeweging toch willen afremmen, is de volgende stap geld op tafel leggen. Dat deed de ECB. Ze gaat versneld obligaties kopen om de lange rentes laag te houden. Het debat is nog niet beslist, maar de renteontwikkeling vrijdag gaf alvast aan dat ondanks dit engagement het gevecht met de markt blijft duren.

Hoe stelt de Fed zich op in dit ‘machtsspel’ met de markt? Tot nu was de verhaallijn dat de rentestijging uiting was van sterke economische vooruitzichten. In dit verband is er deze week een belangrijk element ‘forward guidance’. De Fed geeft vooruitzichten van de individuele gouverneurs, de zogenaamde ‘dots’. In december was er nog zo goed als unanimiteit om de beleidsrente tot minstens tot eind 2022 onveranderd te houden. Vijf gouverneurs zagen een rentestijging in 2023. Gaan er meer gouverneurs uit het gelid treden? Iets subtieler, hoe sterk worden de inflatie- en groeivooruitzichten opgetrokken? Omwille van de bijkomende fiscale stimulus is zo’n opwaartse bijstelling logisch. Zoals gezegd is forward guidance in belangrijke mate een kwestie van geloofwaardigheid. Hoe geloofwaardig is het om bijvoorbeeld een verhoging van de obligatieaankopen (nu $120 mld p/m) in het vooruitzicht te stellen, op een ogenblik dat je met fors betere vooruitzichten naar buiten komt? Anderzijds dreigen de markten de afwezigheid van verbale of andere actie uiteraard te zien als een ‘nihil obstat’ voor hun roep om (risico)premies. Kortom, niets doen/zeggen is waarschijnlijk geen optie. Wel optreden is mogelijk ook niet echt geloofwaardig. Misschien dat Powell toch best een bijkomende sessie met zijn communicatietrainer inlast voor de persconferentie woensdag.

Figuur - Amerikaanse 10-j rente (1.61%) test post-corona top in aanloop naar Fed-vergadering woensdag 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.