Reputatie komt te voet en gaat te paard

Marktrapport

De kracht van een centrale bank schuilt in haar geloofwaardigheid. Het duurt lang om een ijzersterke reputatie op te bouwen, maar zodra ze er is, luisteren markten. Oudgedienden zoals Trichet en Draghi beseften dat maar al te goed. Ze verhieven hun stem pas als dat echt nodig was (“IMPECCABLY!”) en gebruikten de kracht van hun handelsmerk (“and believe me, it will be enough”) enkel als de nood het hoogst was.  

Huidig ECB-topvrouw Lagarde nam de fakkel op een gelukkig moment over, maar kreeg al snel te maken met een ongelukkige pandemie. Ze ging van start als drijvende kracht achter de vergroening, digitalisering en modernisering van de Europese centrale bank, maar ontpopte al snel willens nillens in crisisbestrijder. De interne memo – geloofwaardigheid, het hoogste goed – ging onderweg verloren.

Gisteren noteerden we een zoveelste uitschuiver (?) van Lagarde. In een hoorzitting voor het Europese parlement legde ze de klemtoon op de snelle stijging van de lange Europese rentes. De manier waarop suggereert dat de centrale bank bereid is om, indien nodig, absolute rentes of relatieve renteverschillen (tussen EMU-landen) te plafonneren. Schermen met zo’n disproportionele acties op het ogenblik dat de lange rente met - zeggen en schrijven - 30 basispunten steeg is een gevaarlijk spel. Onze visie op het renteluik kreeg u gisteren voorgeschoteld. Wat het beheersen van de rentecurve (YCC) betreft, gaat Lagarde mogelijk haar boekje te buiten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Japan of Australië waar een vorm van YCC gebruikt wordt, kampt Europa met een gedesintegreerde rentemarkt. Een neveneffect van een monetaire unie zonder fiscale unie. Alle curves tegelijk bespelen is een schier onmogelijke taak. Vooral omdat Orwelliaanse ongelijkheden dreigen die de monetaire financieringstoets niet zullen doorstaan. Laat staan dat ze op politieke eendracht kunnen rekenen.

De lange Europese rentes daalden na Lagarde’s uitspraak met zo’n drie basispunten. Vandaag is de beweging al grotendeels ongedaan gemaakt. Hierin schuilt het grote gevaar van een uitgeholde geloofwaardigheid. Verbale interventies hebben pas zin als de markt effectief voelt dat het menens kan of zal zijn. Zoniet werken ze op termijn zelfs contraproductief. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Die les heeft wijze uil – haar zelfbedachte totem – Lagarde na haar optredens tegen de te snelle stijging van de euro vorig jaar niet geleerd. Waarom dreigen met een depositorenteverlaging als de pijngrens (eerder EUR/USD 1.30 dan EUR/USD 1.20) nog lang niet bereikt is? Dan laten we verdeeldheid over het nut van zo’n actie binnen de ECB nog buiten beschouwing. Waarom dreigen tegen hogere lange rentes als die na meer dan een decennia een reflectie zijn van hogere inflatieverwachtingen (en nog steeds <2%)?

Om het voor de ECB-topvrouw extra pijnlijk te maken, weerklinkt een verre echo naar haar uitspraken aan het begin van de COVID-crisis: “the ECB is not here to close spreads”. Van een U-bocht gesproken.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Europese 10j-swaprente herneemt stijgende trend na loze waarschuwing van ECB-topvrouw Lagarde

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

CEE-landen verrassen met positieve groei

CEE-landen verrassen met positieve groei
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.