Engel vs duivel op schouder ECB

Marktrapport

De Europese centrale bank hinkt op twee gedachten. Dat kwam gisteren aan het licht tijdens de persconferentie van ECB-voorzitter Draghi. In een ongewone bui van openheid, gaf de Italiaan schoorvoetend toe dat de beleidsmakers niet op dezelfde lijn zitten. Onderwerp van de tweespalt: de groeivertraging in de EMU. Niemand ontkent het daglicht – twee opeenvolgende zwakke kwartalen – maar over wat aan de einder ligt zijn de meningen verdeeld.

In het eerste kamp vinden we de gouverneurs die vasthouden aan het dogma van vorig jaar. Het argument luidt dat de onderliggende kerninflatie in de euro zone, die abstractie maakt van volatiele componenten zoals voeding of energie, zal stijgen richting de 2%-inflatiedoelstelling van de ECB. Dat verantwoordt een voorzichtige start van de beleidsnormalisatie. Voorlopig dobbert de kerninflatie wel nog steeds rond 1% j/j. Deze ECB-leden verwijzen naar opwaartse loondruk in de meeste EMU-landen, naar het uiterst soepele ECB-beleid en naar de uitzonderlijke groeiprestatie van de EMU tussen 2015 en midden 2018. De “output gap” is dicht waardoor de economie niet langer kan groeien zonder inflatie te creëren. Deze strekking binnen de centrale bank verwacht dat de groeivertraging tijdelijk van aard is. Ze zetten in op een definitief einde aan de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, verwachten dat de Chinese beleidsmakers de binnenlandse groei ten alle kost zullen ondersteunen, denken dat de Duitse auto-industrie klaar is voor een herstelbeweging, rekenen op metaalmoeheid bij gillets jaunes,… We noemen ze gemakkelijkheidshalve de optimisten.

De andere helft van de ECB-gouverneurs schat de toekomst iets minder rooskleurig in. Ze vrezen dat de berokkende schade een permanente vorm zal aannemen. Het vertrouwenskanaal van de consumenten en investeerders is aangetast en de wereldproblemen worden niet in 1-2-3 opgelost. De meest recente PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren geven hen voorlopig gelijk. De breedste maatstaf voor de euro zone zakte onverwacht van 51.1 tot 50.7. Op een uitzonderlijke opflakkering na is de indicator sinds december 2017 in dalende lijn richting het psychologische 50-niveau. Die “boom/bust grens” onderscheidt economische groei van contractie.

In het perscommuniqué hebben beide partijen inspraak gekregen. De optimistische visie van opwaartse druk op de onderliggende inflatie blijft weerhouden, terwijl de risico’s voor de economische vooruitzichten wijzigden. De ECB labelt ze nu als “neerwaarts” ipv “gebalanceerd”. Als de situatie verslechtert vormt die bijstelling de perfecte brug naar lagere groei- en inflatievooruitzichten in maart. In zo’n scenario is een volgende logische stap een wijziging van de communicatie omtrent de beleidsrentes. Sinds juni vorig jaar klinkt het dat die minstens tot na de zomer van dit jaar ongewijzigd zullen blijven. Zonder economische tekenen van beterschap zou die deadline kunnen opschuiven tot bijvoorbeeld het einde van het jaar.

We zijn zover nog niet en voorzitter Draghi benadrukte tot in den treure dat de ECB nu aan zijlijn zoveel mogelijk informatie wil opnemen. De opvallende toegeving van tweedracht binnen de ECB suggereert wel dat de centrale bank op 7 maart kant zal kiezen. De markt heeft al lang de pessimistische kant gekozen en verwacht pas een 1e renteverhoging eind 2020. Wij behoren nog steeds tot het optimistischere kamp, al wordt de spoeling dunner. De Amerikaanse centrale bank haalde in 2015 in gelijkaardige omstandigheden de trekker over. Ze oordeelde dat het draagvlak van de economie na enkele jaren van herstel breed genoeg was geworden om hogere rentes te verdragen. Europa verkeert in dezelfde situatie.
 

Figuur - Euribor 3m forward curve: markt verwacht pas positieve 3m Euriborrentes midden 2021!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.