Grondstoffenprijzen swingen de pan uit

Marktrapport

In het globale reflatieverhaal vermelden we terloops regelmatig de rally op de grondstoffenmarkten. De olieprijs is vaak het meest prominent in beeld. De prijs voor een vat Brent ruwe olie steeg sinds begin november quasi onafgebroken van $36/vat tot $63/vat, het hoogste niveau sinds januari vorig jaar. Langs de vraagzijde speelt de verhoopte globale heropleving vanaf de tweede jaarhelft. Langs de aanbodzijde draaien OPEC+ onder leiding van Saudi-Arabië de kranen voorlopig nog niet volledig open. Tussendoor zorgde de polaire vortex voor nog een extra duwtje in de rug in de olie- en gasmarkt.

De grondstoffenrally blijft niet beperkt tot het zwarte goud. Een rondleiding bij de metalen toont de hoogste aluminiumprijs sinds oktober 2018, de hoogste nikkelprijs sinds september 2014 en de hoogste koperprijs sinds de zomer van 2012. IJzererts vertoeft nabij de recente toppen die ook meerjarige hoogtepunten zijn. De metaalprijzen zitten extra in de lift dankzij de weerbaarheid van de export verwerkende nijverheid. Die bleef tijdens de tweede lockdown overeind. Zeker te weten dat slokop China daarvan grotendeels gespaard bleef. Een combinatie van verstoorde internationale productie- en transportkettingen, terugkeer naar productie en het aanvullen van lege voorraden zorgt voor de prijsexplosie. De torenhoge producentenprijzencomponenten uit PMI’s en ISM’s zijn de perfecte uiting hiervan. Voor de edel- en zeldzame metalen is het verhaal gelijkaardig. De combinatie van lokale lockdowns en hoge productievraag stuwt platina tot het hoogste niveau sinds 2014. Rodium – geliefd in de autosector om te voldoen aan de emissienormen – is nog zo’n voorbeeld. Palladium, favoriet van de big tech, katapulteerde vorig jaar al tot recordkoersen. Wat de zeer zeldzame metalen betreft, komt er nog bij dat grootste producent China overweegt om de export vanuit strategisch oogpunt te beperken.

In de rayon van de landbouwgrondstoffen gaat het dezelfde richting uit. De overkoepelende FAO-index (Food and Agriculture Organization) van de Verenigde Naties stijgt al 8 maanden op rij. De gemiddelde waarde in januari was de hoogste sinds juli 2014. Details tonen vooral plantaardige oliën, granen en zuivelprijzen in de lift. De VN verwijst behalve naar de lockdown ook naar toenemende klimaatgrillen en -extremen die het alles-of-nietsgehalte van de oogst uitvergroten.

De bovenstaande bloemlezing maakt één ding duidelijk: het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd vooraleer deze trends doorsijpelen in actuele inflatie. De nabije toekomst zal ons leren of het vooral de vraag- of de aanbodfactoren zijn die de prijs opdrijven. In het tweede geval zitten centrale bankiers met een probleem. Dan dreigen ze hun soepel beleid te moeten normaliseren omwille van het verkeerde soort inflatie. Inflatie als gevolg van toegenomen vraag kan dan weer wijzen op uitgesteld consumptiegedrag. In een ideaal scenario gaat het groeiherstel en opwaartse (consumptie)prijsdruk dan hand in hand met hogere lonen. Zoniet vreet de inflatie in vele gevallen op termijn het beschikbare inkomen uit en zitten centrale bankiers weer in de problemen. Wie er voorlopig niet wakker van ligt, zijn de grondstoffen gerelateerde munten zoals de Aussie dollar, de Canadese dollar of de Noorse kroon. Die zetten zoetjes aan nieuwe hersteltoppen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Brent ruwe olie zet opmars onverstoord voort

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.