Korreltje zout bij CNB-boodschap

Marktrapport

De Tsjechische kroon zei begin februari adieu tegen het technisch belangrijke EUR/CZK 26-steunniveau. Die kaap is het 62% herstelniveau van de liquiditeit gedreven EUR/CZK-stijging in februari/maart. Een bevestigde breuk effent volgens de technische analyse het pad voor een volledig herstel op langere termijn (EUR/CZK 24.77). Een eerste test in augustus liep af met een sisser. Begin deze maand was het dus wel raak. Sindsdien verstevigde de kroon zonder omkijken verder. Met dank aan het globale marktsentiment, sterke groeicijfers en vooral… de orthodoxe Tsjechische centrale bank (CNB).

De CNB hield haar beleidsrente vorige week zoals verwacht ongewijzigd op 0.25%. In tegenstelling tot zowat de rest van de wereld heeft de CNB geen aankoopprogramma van (overheids)obligaties in stelling. De hamvraag luidde of de centrale bank vasthield aan de renteverhogingen die ze in november vooropstelde voor 2021. Het antwoord was volmondig ja. Op basis van haar nieuwe groei- en inflatievooruitzichten blijven de 2 renteverhogingen in 2021 overeind. Pittig detail: de modelmatige CNB verhogingen blijven op koers ondanks een opwaartse herziening van de verwachte wisselkoers van de kroon. In het verleden was een sterkere wisselkoers een reden om het monetair beleid minder te verstrakken via het rentekanaal en vice versa. De CNB gaat nu uit van een gemiddelde wisselkoers van EUR/CZK 25.8 dit jaar (tov 26.6 in november) en EUR/CZK 24.9 in 2022 (tov 25.9 in november). Ook wat de groei betreft schat de centrale bank de nabije toekomst rooskleuriger in. Het betere vierde kwartaal van vorig jaar (+ 0.3% kw/kw) biedt een helpende hand. In 2021 verwachten gouverneur Rusnok en co 2.2% groei (tov 1.7% in november). Net als andere centrale bankiers zetten de Tsjechen in op een versneld herstel dankzij vaccinaties en het einde van de lockdownmaatregelen. Voor 2022 verlaagt ze de BBP-prognose van 4.2% tot 3.8%. Inflatie herstelt in 2021 om volgend jaar rond de 2%-inflatiedoelstelling te stabiliseren (neerwaartse herziening). Krapte op de arbeidsmarkt zorgt mee voor opwaartse prijsdruk.

We plaatsen toch enkele kanttekeningen bij de CNB-boodschap. Om te beginnen is een eerste renteverhoging sowieso ten vroegste voor de tweede jaarhelft, wanneer economie en maatschappij hopelijk het normale leven hebben hervat. Daarnaast benadrukt gouverneur Rusnok zelf de voornamelijk neerwaartse risico’s die kunnen voortvloeien uit een tragere terugkeer naar normaal. Bovendien wordt de Tsjechische kroon mogelijk vogel voor de kat als de CNB te hard van stapel loopt met haar rentenormalisatie. Vergeet niet dat de ECB nog tot minstens maart 2022 zal actief blijven als netto-koper van obligaties. Kortetermijnrentemarkten verwachten pas een eerste renteverhoging in Europa in 2025. Tenslotte kan een iets sterkere kroon gedurende 2021 (vooroplopen op) al een deel van het monetaire verstrakkingswerk doen. Deze nuances indachtig verwachten we een eerste Tsjechische renteverhoging pas ten vroegste eind 2021.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/CZK breekt door cruciale 26-steunniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.