BoE: van negatieve rente naar normalisatie?

Marktrapport

Gisteren maakte de Bank of England (BoE) haar beleidsbeslissing bekend. De rente bleef zoals verwacht op 0.1%. Ook de enveloppe voor obligatieaankopen werd behouden (£895 mld). Er stond echter nog een en ander op de agenda. De bank rapporteerde over haar onderzoek i.v.m. de praktische schikkingen voor het eventueel invoeren van een negatieve beleidsrente. Bovendien was het  driemaandelijks beleidsrapport met nieuwe vooruitzichten een goede aanleiding om een economische stand van zaken op te maken en eventueel beleidsconclusies te trekken. Vooraf keek de markt vooral uit naar de communicatie over de negatieve rentes, maar pikte vooral de economische boodschap op.

Over een eventueel negatieve beleidsrente zei de BoE dat men wil dat het financieel systeem zich klaar maakt om die eventueel in te voeren als dat nodig zou zijn. Ze benadrukte meermaals dat dit geenszins mag gezien worden als een hint dat die negatieve rente er ook komt. De BoE wil gewoon de optie ter beschikking hebben.

De vooruitzichten dan. Ondanks een waarschijnlijk beperkte positieve groei in kw4 2020, lag de activiteit eind 2020 nog 8% beneden het niveau van eind 2019. Voor het eerste kwartaal van dit jaar werd de verwachting fors neerwaarts bijgesteld tot een krimp van 4% kw/kw omwille van de verregaande coronabeperkingen. Daardoor werd ook de groei voor dit jaar bijgesteld van 7.25% tot 5%. Voor 2022 werden de vooruitzichten dan weer opgetrokken van 6.25% tot 7.25%. Onder meer omwille van de vaccinaties is de BoE optimistisch over de tweede jaarhelft. Ze verwacht dat de activiteit begin 2022 terugkeert naar het niveau van voor de pandemie. De onbenutte capaciteit in de economie kan dit jaar grotendeels worden weggewerkt. De inflatie kan in de lente opveren richting 2%. De BoE verwacht dat ze de komende drie jaar daar kortbij blijft. Op zich laten deze vooruitzichten geen verdere versoepeling vermoeden. In dit verband viel op dat de BoE haar diensten vraagt om te onderzoeken hoe ‘op termijn’ moet worden omgegaan met de stock aangekochte obligaties, zodra het beleid wordt genormaliseerd. Eens te meer was de boodschap dat dit onderzoek geen hint was over eventuele beleidsintenties op korte termijn. De markt kon er natuurlijk ook niet naast kijken en trok haar conclusies.

Gezien het stevig verwachte herstel in H2 2021 en 2022 en een inflatie de zich kortbij de 2%-doelstelling nestelt, is het debat over een negatieve beleidsrente niet meer dan academisch geworden. Als er geen onverwachte economische tegenvaller komt, is de volgende stap waarschijnlijk een verstrakking eerder dan een versoepeling, ook al is dat nog niet voor morgen.

De Britse rentes veerden stevig op (5 à 7 bp). De 2-j rente is nog net niet terug positief. De positieve inschatting van de BoE gaf ook het pond een stevige duw in de rug. EUR/GBP liet de 0.8865/0.88-steunzone duidelijk achter zich en nestelde zich in de mid 0.87-zone. De recente daling van EUR/GBP was deels uiting van de uiteenlopende prestatie in vaccinaties tussen het VK en de EU, waarbij het VK waarschijnlijk voorloop loopt op het pad naar normalisatie. Die discrepantie hoeft niet blijvend te zijn en op termijn heeft de Britse economie/het beleid nog moeilijke knopen te ontwaren, o.a. als gevolg van brexit. Op dit ogenblik is dat echter niet het aandachtspunt van de markten. Die zijn vooral bezig met het herstel. Die verhaallijn werkt voorlopig in het voordeel van het pond. Op korte termijn is EUR/GBP mogelijk aangekomen in een nieuw kanaal tussen 0.90 aan de bovenkant met aan de benedenkant een nieuwe steun in de zone 0.8672/0.8621.

 

Figuur - EUR/GBP: ‘vaccinatiekloof’ en optimistische BoE sturen pond hoger

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.