RBA heeft smaak van QE te pakken

Marktrapport

De Australische centrale bank (RBA) trapte de nieuwe maand vanmorgen af met de eerste vergadering van 2021. Veel werd daar niet van verwacht. Het laatste monetaire shot dateerde immers nog maar van november vorig jaar. De RBA verlaagde toen de beleidsrente, de doelstelling voor de driejaarsrente én de kostprijs van haar kredietverleningsfaciliteit (TFF) van 0,25% tot 0,1%. Ze waagde zich ook voor het eerst aan kwantitatieve versoepeling. Over een periode van zes maanden koopt de centrale bank à rato van A$5 miljard per week in totaal A$100 miljard overheidsobligaties op. Door de focus op looptijden van vijf tot tien jaar, legt de RBA sindsdien haar gewicht op een belangrijk deel van de rentecurve.

Lage verwachtingen scheppen ruimte voor verrassingen. De RBA liet vanmorgen alle renteparameters ongemoeid op 0,1%. Ze besloot daarentegen wel tot bijkomende kwantitatieve versoepeling. Het huidige programma, dat ergens midden april afloopt, wordt gevolgd door een identiek pakket, aldus de centrale bank. Een verdubbeling van het huidige programma dus, zowel in tijd als in omvang.

De timing van de extra monetaire stimulus is toch een beetje opvallend. Vooreerst omdat de toon van het bijhorend beleidscommuniqué het helemaal niet doet vermoeden. De RBA zegt dat de economische toekomst rooskleuriger oogt dan enkele maanden geleden. Het herstel verloopt vlotter dan gedacht. Zo zal de Australische economie het niveau van vóór de coronacrisis waarschijnlijk al halverwege dit jaar bereiken. Tijdens de vorige monetaire reünie in december was dat nog eind 2021. De arbeidsmarkt doet het goed. De werkloosheidsgraad daalde ietwat onverwacht tot 6,6% in december. Gouverneur Lowe rekent voor eind volgend jaar op een werkloosheidsgraad van 5,5%. Dat komt al aardig in de buurt van de gemiddelde 5,2% in 2019 én is beter dan de 6% vooropgesteld in december. Inflatie blijft zoals op veel andere plaatsen in de wereld laag. De gemiddelde prijsstijging tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg nog geen 1% j/j. De RBA verwacht ook niet dat ze haar 2-3%-doelstelling de eerstkomende jaren zal halen. Een belangrijke oorzaak is de traagst opgemeten loongroei ooit. De loondruk moet dus eerst substantieel aantrekken. Maar dat proces vergt tijd. Volgens de RBA duurt dat waarschijnlijk zelfs tot 2024. Ziedaar meteen de richtdatum voor eventuele renteverhogingen.

Voorts had de centrale bank eigenlijk gerust nog even de kat uit de boom kunnen kijken. Ze vergadert namelijk begin maart al opnieuw, ruim een maand vóór het huidige opkoopprogramma ten einde loopt. Wilde de RBA speculatie over de afloop van monetaire steun in de kiem smoren nog voor die eigenlijk echt startte? Misschien. We zagen begin januari in de VS hoe gezwind rentes kunnen opveren eens die geest uit de fles is. Hogere Australische rentes, daar zou de Aussie dollar van kunnen profiteren. Maar daar staat de RBA na een aanzienlijke spurt van de munt zeker niet voor te springen. Of vreest de centrale bank voor de impact van stilaan uitdovende fiscale steunmaatregelen? In ieder geval hadden de markten dergelijke aankondiging nu nog niet verwacht. Dat indachtig, blijft de impact op de Australische markten wel zeer beperkt en vooral tijdelijk. Australische rentes gingen in een Pavlov-reactie enkele basispunten lager maar recupereerden die verliezen grotendeels. AUD/USD blijft makkelijk ten noorden van 0,76. EUR/AUD kaapte 1,58 maar doet daar verder niet veel mee. De blijvend sterke Aussie dollar is stilaan wel een doorn in het oog van de RBA.
 

AUD/USD: onverwachte RBA-versoepeling deert Aussie amper

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.