Op weg naar een inflatieverrassing?

Marktrapport

In de marktkalender voor deze week gaat de aandacht vooral uit naar de ‘klassiekers’ aan het begin van een nieuwe maand: het ISM-vertrouwen in de VS, (finale) PMI’s, Amerikaanse arbeidsmarktdata (ADP, payrolls). We krijgen ook een eerste schatting van de EMU-groei over het vierde kwartaal. Bovendien beslissen opnieuw een reeks centrale banken over hun beleid (Australië, VK, Tsjechië ….).

Een cijfer dat in het wekelijks overzicht nauwelijks wordt vernoemd is de EMU inflatie. Terecht zal u waarschijnlijk denken. Inflatie is iets wat de centrale banken, vooral de ECB, al sinds mensenheugenis nastreven maar waar meestal toch niets van komt. Ter illustratie: eind december stond de algemene inflatie in de EMU zelfs in het rood (-0.3% j/j). Met de kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen was het nauwelijks beter (0.2%j/j). Voor januari komt er waarschijnlijk een stevige, ietwat onverwachte opsprong.  

Het kreeg vorige week weinig aandacht en de markten haalden de schouders eens op, maar de Duitse inflatie veerde vorige maand onverwacht krachtig op van -0.7% j/j tot 1.6% j/j!! De reden waarom de markt zo mak reageerde was dat de opsprong er vooral kwam omwille van een reeks ‘technische factoren’. In coronatijden is het opmaken van inflatiestatistieken hoe dan ook geen gemakkelijke opdracht, al was het maar omdat veel winkels gesloten zijn. Daarnaast eindigde een tijdelijke BTW-verlaging van vorig jaar en kwam een nieuwe belasting op vervuilende brandstoffen in voege. Dit soort verhogingen zegt natuurlijk weinig over de vraag-en aanbodgedreven inflatiedynamiek. Ook een wijziging van de productengewichten in de korf speelden mee. Kortom, zowel voor de Duitse als voor de Europese inflatie zijn er goede redenen om de opsprong in zijn context te zien. Ook de ECB gaf recent in haar communicatie aan niet al te veel gewicht te zullen geven aan een eventuele inflatieopstoot in de eerste jaarhelft. Toch zijn we altijd een beetje op onze hoede een als een onverwacht cijfer zo maar wordt ‘weg-geïnterpreteerd’.

Voor een inschatting hoe de markt de inflatie-inspanningen van de ECB en de Fed inschat, zijn de marktinflatieverwachtingen een voor de hand liggende bron. In de VS staat de 10-j inflatieswap ondertussen op 2.3%. Dat begint behoorlijk in de buurt te komen van ‘een volgehouden stijging boven de symmetrische 2%-doelstelling’. De markt neemt de inflatieretoriek van de Fed ernstig. In Europa zijn we lang zo ver nog niet. Daar staat de 10-j inflatieswap op 1.29%. Dat is nog ver beneden de 2%, maar het is bijvoorbeeld toch al hoger dan het gemiddelde voor 2020 en 2019. Het is ook hoger dan wat de ECB voor dit en volgend jaar aan inflatie verwacht (1% en 1.1%). We verwachten zeker geen spectaculaire sentimentsomkeer inzake inflatie/inflatieverwachtingen. Toch kijken we uit of de blijvend uiterst softe ECB-retoriek gecombineerd met eventueel meer opwaartse inflatieverassingen stilaan niet iets meer gaan doorsijpelen in de Europese rentemarkt. Zo is de Europese 10-j swaprente aan een uitbodemingsproces bezig en nadert een eerste weerstand in de buurt van -0.15%. Zoals in de VS hoeft de ECB naar onze mening een beperkte stijging van de lange rente niet per se te vrezen indien deze het resultaat zou zijn van geleidelijk verder oplopende inflatieverwachtingen. Het zou er alleen maar op wijzen dat het adagio ‘praten werkt’ ook stilaan geldt voor de ECB-inflatie communicatie naar de markt.

Figuur -VS (rood) en EMU 10 -j inflatieswaps: CB’s werken aan geloofwaardigheid inzake inflatie   

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

Wie is nog blij met (versnelde) reflatietrade?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

RBNZ (ongewild) voorloper in normalisatie?

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.