IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Marktrapport

Het IMF publiceerde gisteren een update van zijn World Economic Outlook (WEO). Die tussentijdse updates vormen een aanvulling op de meer uitgebreide economische vooruitzichten die het IMF halfjaarlijks publiceert in maart en oktober. Er was deze keer meer dan gemiddelde belangstelling. De laatste IMF-vooruitzichten hielden geen, of niet volledig, rekening met tal van belangrijke - positieve en negatieve – ontwikkelingen. Denk dan maar aan de intensifiëring van de pandemie, de Amerikaanse verkiezingen, de brexitafloop of de uitrol van effectieve vaccins.

Zeer heterogeen economisch herstel

In vergelijking met de oktober-vooruitzichten heeft het IMF zijn globale groeiverwachtingen opwaarts bijgesteld. Het IMF raamt de groei voor de wereldeconomie nu op 5,5%, een stijging met 0,3 procentpunt. De groei werd zowel voor ontwikkelde landen (van 3,9% naar 4,3%) als opkomende landen (van 6,0% naar 6,3%) opwaarts bijgesteld.

Die meer optimistische vooruitzichten verbergen wel grote regionale verschillen. Die weerspiegelen de uiteenlopende blootstelling aan de pandemie en/of de spillovereffecten ervan, evenals verschillen in de grootte en de effectiviteit van de budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen. Het IMF is in het bijzonder optimistisch voor het economische herstel in de VS. Concreet gaat het ervan uit dat de VS, met een verwachte groei van 5,1% (tegen 3,1% in de oktober-vooruitzichten), het pre-crisis bbp-niveau al in 2021 zal bereiken. Ook de bijkomende budgettaire stimulus in Japan kan rekenen op bijval van het IMF dat de Japanse groeiverwachting met 0,8 procentpunt verhoogde tot 3,1%. Voor de eurozone en het VK stelde het IMF zijn groeiverwachtingen echter gevoelig neerwaarts bij tot respectievelijk 4,2% (een daling met 1 procentpunt) en 4,5% (een daling met 1,4 procentpunt) en dit voornamelijk als gevolg van nieuwe pandemische golven die blijven wegen op de economie in het begin van 2021.

Vaccinatierace en beleidsstimulus cruciaal

Het IMF wijst op de belangrijke neerwaartse risico’s op korte termijn. In de eerste plaats zijn er de risico’s gerelateerd aan de nieuwe opstoten van de pandemie. Het IMF benadrukt het cruciale belang om - in de race tussen vaccinaties en virusvarianten – de vaccinatiecampagnes zoveel mogelijk te versnellen en wereldwijd te verbreden. Daarnaast moeten zowel het budgettair als monetair beleid  de economie in de komende maanden sterk blijven ondersteunen, in ieder geval tot het moment dat de economische heropleving verzekerd is. Op die manier wordt grote structurele schade vermeden. Daarbij ziet het IMF op korte termijn geen grote problemen van houdbaarheid van de overheidsschuld. De lage rente-omgeving en het economisch herstel zorgen voor voldoende economische steun. Het IMF wijst wel op het belang van een structureel kader dat de houdbaarheid van de schuld op middellange termijn verzekert en op de noodzaak om de potentiële groei op te krikken.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

IMF World Economic Outlook: BBP-voorspellingen (jaarwijzigingen in %)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.