BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Marktrapport

Gisteren (Bank of Canada) en vandaag (Bank of Japan, Norges Bank, Turkse Centrale bank, ECB …) beslissen een hele rist centrale banken over hun beleid. Met uitzondering van Turkije (kans op een renteverhoging) zullen ze het beleid zo goed als zeker onveranderd houden. Toch kan de markt bepaalde signalen oppikken. Legt de centrale bank eerder de nadruk op blijvende steun voor de economie of kijkt ze al vooruit naar de normalisatie? In een context waar het actuele monetaire beleid overal op dezelfde leest geschoeid is (rente kort bij nul + gebruik van de balans) kunnen die nuances voor wat animo zorgen, bijvoorbeeld in de munt.

De Canadese centrale bank (BoC) delen we eerder in de tweede categorie in. Ze hield haar beleidsrente onveranderd op 0.25% en blijft tot nader bericht obligaties opkopen a rato van minstens C$ 4mld per week. De economische vooruitzichten en de hints in het beleidscommuniqué geven wel aan dat de obligatie-aankopen in een niet al te verre toekomst kunnen worden afgebouwd.

Eerst even naar de economie. Tot het midden van het vierde kwartaal van vorig jaar was het herstel meer dan op kruissnelheid. De nieuwe corona-opstoot en activiteitsbeperkingen duwen de groei in het eerste kwartaal waarschijnlijk in het rood. Ondanks die terugval verwacht de BoC dit jaar een groei van 4%. Volgend jaar misschien zelfs 4.8%. Ze rekent erop dat vaccinaties het vertrouwen fors zullen ondersteunen. Ook een verbeterende buitenlandse vraag en een stevige fiscale injectie ondersteunen dit positief beeld. De inflatie kan op korte termijn aantrekken richting 2%. Die eerste opsprong is waarschijnlijk tijdelijk (basiseffecten van lagere prijzen bij de start van de pandemie vorig jaar). Voor een blijvend herstel richting de doelstelling is het wachten tot 2023. Daarom zal de BoC de rente tot dan onveranderd houden. De centrale bank was wel opvallend expliciet in haar richtlijn dat de obligatieaankopen kunnen worden afgebouwd als haar scenario uitkomt.

Met die laatste hint plaatste de BoC zich opnieuw aan de iets meer orthodoxe kant binnen het spectrum van de centrale banken. Dat ontging de wisselmarkten niet. USD/CAD zakte na de beleidsverklaring ongeveer één ‘big figure’ van 1.27+ naar de lage 1.26. De loonie herstelde zo tot het sterkste niveau tegen de dollar sinds april 2018. Voorzitter Macklem zei wel dat een verdere appreciatie het herstel en de inflatie kunnen afremmen. We hebben niet de indruk dat de waardering van de munt nu al een determineerde factor is voor het beleid. De voorbije daling van USD/CAD is naast het herstel van de olieprijs, ook in belangrijke mate gedreven door de algemene USD-daling. Een eventuele verdere daling van USD/CAD zal ook opnieuw in eerste plaats afhangen van de algemene USD-trend. Wat de USD betreft, rekenen we dit jaar op een vertraging van de neerwaartse trend. USD/CAD 1.2528 (bodem april 2018) is de eerste technische referentie. Het feit dat de BoC zich mogelijk in het ‘eerste peloton’ bevindt op weg naar een (geleidelijke) normalisatie zorgt er waarschijnlijk voor dat neerwaartse CAD-correcties, zowel tegen de euro als tegen de dollar beperkt kunnen blijven en er mogelijk een degelijke bodem ligt voor de loonie.

Figuur -USD/CAD: BoC-beleid eerder steun dan tegenwind voor de loonie 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.