Pond profiteert van speculatie op brexit-uitstel

Marktrapport

De brexitonderhandelingen zitten muurvast. Het Britse parlement stemde vorige week nog het voorstel van premier May met historische overtuiging weg. Ondertussen komt de deadline wel heel erg dichtbij. Het Angelsaksische eiland heeft nog negen weken de tijd om een uitweg te vinden. Een harde, een zachte, een ‘no-deal’ brexit, nieuwe verkiezingen, een nieuw referendum of gewoonweg geen brexit. Alles blijft mogelijk. Misschien net daarom dat er nog steeds een te grote verdeeldheid heerst en de impasse blijft duren. Het besef groeit echter dat een ‘no-deal’ brexit maar beter wordt vermeden. Dan maar de deadline uitstellen?

Premier May houdt voet bij stuk en ziet slechts twee mogelijkheden: of het parlement gaat akkoord met haar voorstel (of iets wat er op lijkt) of het VK verlaat de EU zonder akkoord. Toch circuleert er ondertussen een cross-party wetsvoorstel, gesteund door Yvette Cooper (Labourpartij) en Nick Boles (Torypartij), dat een no-deal brexit moet uitsluiten. Dat plan verplicht premier May om een verlenging van Artikel 50 aan te vragen indien ze geen akkoord vindt tegen het eind van volgende maand. De huidige deadline (29 maart 2019) zou dan verlengd worden tot het jaareinde. De Labourpartij gaat meer dan waarschijnlijk dit plan officieel steunen, wat de kans op slagen fors doet toenemen. Ook enkele leden van May’s Torypartij scharen zich achter het voorstel. Kabinetsminister van Werk en Pensioenen, Amber Rudd, zei zelfs dat ze samen met 40 andere partijleden bereid is om ontslag te nemen om zo voor het Cooper/Boles wetsvoorstel te kunnen stemmen. Harde brexiteers zijn echter tegen. Ze vrezen dat het uitsluiten van een no-deal scenario nefaste gevolgen heeft voor de onderhandelingspositie.

Normaliter spelen de Britse economische data slechts een bijrol in de schaduw van het hele brexitgebeuren. Toch trokken de recente arbeidsdata gisteren ook de aandacht. De werkgelegenheid nam in november fors toe (+141k), wat de werkloosheidsgraad onverwacht deed dalen tot 4.0%, het laagste niveau sinds 1975. Daarnaast bleef de loongroei sterk op de cyclische piek van 3.3% (j/j). In een pre-brexit tijdperk zou dit de Bank of England de nodige ammunitie verschaffen om een nieuwe renteverhoging te overwegen. Toch verwachten we niet dat de BoE hiermee nu al zal weglopen. Zolang er rond brexit geen duidelijkheid is op de lange termijn, blijft de centrale bank vermoedelijk aan de zijlijn.

Het pond ziet het momenteel graag gebeuren. Sinds de roep om Artikel 50 te verlengen alsmaar luider wordt, zien investeerders de kansen op een no-deal scenario slinken. Sterling zette hierop een inhaalbeweging in. EUR/GBP handelt momenteel aan 0.88, nadat het vorige week nog dichtbij 0.905 fluctueerde. De steunzone van 86.56/21.komt in het vizier (zie grafiek). Voor een breuk door dit steunniveau is er een politieke oplossing nodig die voor rust zorgt op lange termijn. Daar zijn we tot op heden nog niet. In een context van relatieve politieke rust krijgt de Bank of England mogelijk terug de ruimte om te ageren indien ze dat nodig acht. De recente arbeidsdata zijn dan wel sterk, anderzijds zagen we recent een forse vertraging van de inflatie. Dat geeft de BoE de ruimte om niet overhaast te werk te gaan.
 

Figuur - EUR/GBP: Sterling profiteert nadat kans op no-deal scenario slinkt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Opties open houden kan helpen …

Opties open houden kan helpen …

Bank of England snelt ter hulp

Bank of England snelt ter hulp

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Japanse centrale bank houdt het been stijf

Een tussentijdse balans

Een tussentijdse balans