Europese curvecontrole blijft een verre droom

Marktrapport

De Europese Centrale Bank houdt donderdag haar eerste beleidsvergadering van het jaar. Grote wijzigingen staan er niet op til. Lagarde en co zetten de monetaire zeilen pas in december bij en de volgende groei- en inflatievooruitzichten – vaak een belangrijk ijkpunt – zijn pas op 11 maart beschikbaar.

Toch is er stof tot nadenken. De ECB-voorzitster noemt de prognoses uit december (3.9% BBP-groei in 2021) nog steeds relevant ondanks de langere Europese lockdowns in strijd tegen besmettelijkere Covid-varianten en ondanks de trager dan verhoopte start van het vaccinatieproces. Bovendien toonden de notulen van de decembervergadering uitzonderlijke onenigheid in Frankfurt. Normaal gezien worden de plooien op voorhand glad gestreken. Nu haalde hoofdeconoom Lane bakzeil met zijn oorspronkelijke versoepelingsvoorstellen. Te gul wat betreft kredietverlening en te uitgebreid wat betreft obligatie-aankopen. De ECB verhoogde haar Pandemic Emergency Purchase Programme uiteindelijk met €500 miljard ipv de voorgestelde €750 miljard. Sommige ECB-leden vrezen dat de enorme obligatieportefeuilles van de centrale bank stilaan een normale marktwerking belemmeren en dat ze bijdragen tot disproporties in bepaalde activaklassen. Om een idee te geven: eind 2020 stond de teller van het overkoepelende Asset Purchase Programme op meer dan €2900 miljard. PEPP klokte het jaar af op meer dan €750 miljard. En daar kan tegen maart 2022 dus nog meer dan €1000 miljard bijkomen. Het gros van al die aankopen betreft overheidsobligaties. 

Pablo Hernández de Cos, hoofd van de Spaanse centrale bank, lijkt één van die gouverneurs te zijn die zich vragen stelt bij de immense vuurkracht van PEPP. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar stelt luidop de vraag of de ECB haar obligatie-aankopen kan aanvullen met expliciete controle over de rentecurve. De Japanse en Australische centrale banken volgen dat recept. Via obligatie-aankopen trachten ze de respectievelijk 10-j (BoJ) en 3-j (RBA) rente rond een bepaald niveau te houden. Stijgen de rentes te snel, koopt ze activa bij. Zakken ze te ver weg, is ze bereid te verkopen. Het Japanse voorbeeld leert dat het aantal effectieve obligatie-aankopen sinds de curvecontrole beduidend (ongeveer 75%) lager ligt om hetzelfde doel te bereiken. De geloofwaardigheid van de centrale bank doet de rest. Op het eerste zicht is het toevoegen van expliciete renteplafonds aan het PEPP-programma een no-brainer, ware het niet dat Europa geen eengemaakte markt is. De ECB kan onmogelijk 19 verschillende rentecurves controleren. De Europese obligaties die het fiscale relanceplan financieren kunnen op termijn een uitweg bieden, maar komen voor deze crisis waarschijnlijk te laat. Bovendien wordt de scheidingslijn tussen een goede marktfunctionering garanderen en monetaire financiering nog dunner als de ECB onder zo’n schema toch nog corrigerende, nationale, obligatie-aankopen maakt. We vrezen dat curvecontrole in Europa een verre droom zal blijven van sommige ECB-gouverneurs.

Voor de financiële markten wordt deze ECB-vergadering een non-event. De Europese rentes en de euro zijn in ieder geval in betere doen sinds de start van de week. Ze vrezen Lagarde’s boodschap duidelijk niet.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: euro vreest Lagarde niet

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.