Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Marktrapport

Gisteren besliste de Poolse centrale bank (NBP) over haar beleid. Ook de NBP zette vorig jaar de zeilen fors bij om de economie overeind te helpen na de coronaschok. Ze verlaagde de beleidsrente tot het historisch lage niveau van 0.1%. De NBP koopt ook overheidsobligaties om via lagere lange rentes het monetair transmissiemechanisme te versterken. Ze voorziet ook soepele herfinanciering voor kredietverlening aan ondernemingen.

De Pools centrale bank is traditioneel een trouwe bondgenoot van de regering en doet er alles aan om de groei maximaal te ondersteunen. Een iets hogere inflatie krijgt dan al snel het label ‘tijdelijk’ en weegt niet altijd even zwaar door. De centrale bank concludeerde in december dat ze meer kon/moest doen en ging over tot interventies in de wisselmarkt. In haar beleidscommuniqué gaf ze al een tijd aan dat de steun van haar uiterst soepel monetair beleid voor de groei nog groter zou zijn met een zwakkere zloty. Toch kwamen die interventies onverwacht. De markt keek dan ook met meer dan gemiddelde aandacht naar eventuele nieuwe beleidsintenties van de centrale bank.

De NBP hield de beleidsrente onveranderd op 0.1%. Ook de obligatieaankopen gaan door. Eerder liet voorzitter Glapinski al verstaan dat de NBP de rente verder kan verlagen indien dat op basis van (lagere) inflatievooruitzichten aangewezen zou zijn. Nieuwe officiële groei- en inflatievooruitzichten zijn normaal beschikbaar in maart. Als de groei door de nieuwe coronaopstoot in Q4 2020 en Q1 2021 ontgoochelt, is een bijkomende renteverlaging tot nul mogelijk. Negatieve rentes zijn in Polen minder evident. Uit de beleidsverklaring blijkt ook dat de NBP interventies nu als volwaardig beleidsinstrument aan haar tool-kit heeft toegevoegd. Als het nodig is volgt er meer.

Volgende vraag: is het nodig? Op basis van de cijfers is dat alvast niet zo evident. De (algemene) inflatie viel pas vorige maand beneden de inflatiedoelstelling van 2.5% (2.3% van 3% in november). Het laatst beschikbare cijfer voor de kerninflatie (november) stond op 4.3%. De reële (beleids)rente is duidelijk negatief wat op zich een stevige steun moet zijn voor groei en inflatie. Polen heeft een overschot op de handelsbalans. Dat liep vorig jaar verder op en suggereert niet dat de Poolse export het disproportioneel moeilijk heeft. Historisch gezien noteert de zloty ook zwak. Zelfs aan de interventieniveaus van EUR/PLN 4.45/50 bevindt de Poolse munt zich relatief kort bij de zwakste niveaus van de laatste 10 jaar (top EUR/PLN vorig jaar was 4.6458). Er valt iets voor te zeggen om de interventies van december het label ‘competitieve devaluatie’ te geven.

Verdere interventies zijn mogelijk, zeker als de economie de volgende maanden verder onder druk komt. EUR/PLN 4.50 lijkt hier een eerste referentiepunt voor de NBP. Toch verwachten we dat eventuele interventies niet al te rigide zullen worden doorgevoerd. Als bijvoorbeeld de CE-munten in een risk-on context algemeen terrein winnen, kunnen interventies er voor zorgen dat de Poolse munt minder versterkt dan bijvoorbeeld de Tsjechische kroon of de Hongaarse forint. Op korte termijn kan EUR/PLN blijven evolueren in de band tussen 4.45/4.65. Een verzwakking boven dat laatste niveau kan dan weer het vertrouwen in de Poolse inflatiedoestelling in het gedrang brengen. In dat geval dreigt het land in een ietwat gelijkaardige situatie terecht te komen zoals Hongarije vorig jaar. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat de NBP de rente moet verhogen (of het beleid minder soepel maakt) omdat de munt te fors verzwakt.  

Figuur - EUR/PLN: interventiedreiging en eventuele lagere (beleids)rente beperken opwaarts potentieel voor de zloty

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.