Amerikaanse jobstijding: this time is different

Marktrapport

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics publiceerde vrijdag haar meest recente payrollsrapport. In december sneuvelden onverwacht 140 000 jobs. De markt ging uit met een nieuwe toename van 71 000. De daling maakt een einde aan de stijgende trend in de tewerkstelling sinds mei 2020.

Daarmee kwam ook een einde aan de hoop van sommige analisten op een sterk V-vormig herstel van de Amerikaanse tewerkstelling. In de eerste fase van de crisis – met een verlies van meer dan 20 miljoen jobs – veerde de tewerkstelling immers terug sterk op met een netto jobcreatie van meer dan 10 miljoen in de daaropvolgende maanden. Die sterke impuls en veerkracht van de tewerkstelling was een trendbreuk met vorige crisissen, waar de respons van de arbeidsmarkt veel geleidelijker en inerter verliep. De “this time is different” hypothese wankelt. De dynamiek op de arbeidsmarkt vertraagde de voorbije maanden in een beweging die deels samenloopt met de intensifiëring van de tweede pandemische golf. Een stabilisering of zelfs een daling van de tewerkstelling komt dan ook niet volledig onverwacht en veegt het V-vormig herstel op de arbeidsmarkt uit.

Toch is het belangrijk om dieper te graven naar de oorzaken van de recente daling van de Amerikaanse tewerkstelling. In tegenstelling tot vorige crisissen is het jobverlies sterk geconcentreerd in een beperkt aantal sectoren. De nettodaling van de tewerkstelling in december is in de eerste plaats te wijten aan het sterke jobverlies in de Leisure & hospitality (horeca). Daar gingen bijna 500 000 jobs verloren.  In de meeste andere sectoren, en in het bijzonder dienstverlening aan bedrijven (+ 160 000) en kleinhandel (+120 000), kwamen er netto wel nieuwe betrekkingen bij. Het jobverlies is dus wel degelijk sterk gebonden aan de pandemie die in het bijzonder de contactintensieve sectoren, zoals de horeca, onder druk zet.

De vooruitzichten voor de Amerikaanse arbeidsmarkt blijven op iets langere termijn al bij al nog redelijk positief. Enerzijds zal de druk op de contactintensieve sectoren afnemen naarmate vaccinatiecampagnes succesvol worden uitgerold en een heropstart mogelijk is. Anderzijds werd recent een nieuw pakket aan stimulusmaatregelen voor werklozen en bedrijven goedgekeurd. En sinds de recente toewijzing van de twee laatste Senaatszetels aan de Democraten is de machtsbasis van president Biden ook enigszins versterkt. Dat vergroot de kansen op het voortzetten van een expansief budgettair beleid. Hoewel een scherp V-vormig herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt onwaarschijnlijk wordt, blijft een spoedig herstel van die markt tot de mogelijkheden behoren. En dit is wel degelijk in tegenstelling met vorige crisissen.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Verenigde Staten, Nonfarm Payrolls, SA: banenverlies sinds het begin van de crisis/recessie tot 24 maanden later

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.