Dollar start het jaar met goede voornemens

Marktrapport

Opvallende vaststelling: de dollar zakt al twee opeenvolgende dagen niet meer. Meer zelfs, hij neemt “vlot” de bovenhand ten opzichte van de andere grote munten. Vasthouden aan de dagwinsten betekent dat de greenback tegen de euro slechts voor de 3e (!) keer sinds begin november zo’n bescheiden winstreeksje kan neerzetten. Te vroeg om victorie te kraaien, maar toch de moeite waard om onder de loep te nemen.

De basis van het verhaal kent u. De reflatietrade haalde de dollar onderuit omwille van de dodelijke cocktail van stijgende inflatieverwachtingen, een structurele daling van de reële rente en hogere grondstoffenprijzen. De evenwaardige bijdrage van inflatieverwachtingen en de reële component aan de hogere Amerikaanse rentes van de voorbije dagen zijn een eerste mogelijke verklaring voor de betere prestatie van de greenback. De reële rente is noemer voor verschillende factoren, maar vooreerst een inschatting van toekomstige (trend)groei. Een Democratisch-gedomineerd Congres kan snel een extra fiscale duw in de rug geven. De ISM-bedrijfsvertrouwensindicatoren uit zowel verwerkende nijverheid als dienstensector, toonden eerder deze week dat de Amerikaanse veer in december niet brak ondanks de 3e coronagolf en bijhorende, lokale, maatregelen. De arbeidsmarkt blijft wel een pijnpunt. Volgens loonstrookjesverwerker ADP sneuvelden er in december voor het eerst sinds maart opnieuw jobs en de officiële payrolls brengen deze namiddag mogelijk dezelfde ontnuchterende vaststelling. Zeker te weten dat slechts iets meer dan de helft van de Amerikanen die in het voorjaar hun job verloren al opnieuw aan het werk zijn.

Een tweede verklarende factor is het renteverschil tussen Amerika en andere veilige havens zoals Europa of Japan. In het land der blinden is eenoog koning, wat Amerikaanse Treasuries stilaan het predicaat hoogrentend oplevert. Het renteverschil op een looptijd van 10j tussen de VS en Duitsland liep bijvoorbeeld op van circa 100 basispunten begin april, tot 160 basispunten. Propagandist in het opzetten van carry trades – ontlenen in de laagrente munt en investeren in het hoogrentende alternatief – is de Japanse yen. USD/JPY steeg op korte tijd van 102.50 tot 104. Een weeksluiting boven 103.90 maakt het technische beeld op korte termijn neutraler. Behalve de hogere Amerikaanse rentes, speelde in deze muntencombinatie het gunstige risicoklimaat een amplificerende rol.

Terugkerend naar EUR/USD, dreigt het muntenpaar op korte termijn uit het opwaartse kanaal sinds begin december te vallen. Opnieuw betekent dit eerder een neutrale positie dan een vruchtbare bodem voor een meer uitgesproken dollarstijging. Zolang EUR/USD boven 1.20 blijft, verandert de verhaallijn niet. Middellange termijn houden we nog steeds EUR/USD 1.25/1.2550 in de gaten. De Sirenenzang van die sterke weerstand (38% retracement van EUR/USD daling tussen 2008-2016 en 2018 top) smeekt om een test. Op dat ogenblik dringt een grondige evaluatie van het lot van het EUR/USD-muntenpaar zich op.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: breuk uit kortetermijn kanaal (rood) maakt beeld iets neutraler, maar EUR/USD 1.25/1.2550 lonkt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.