Investeringsdeal tussen de EU en China

Marktrapport

Eind 2020 – juist voor het einde van het Duits EU-voorzitterschap – werd een nieuw principeakkoord over investeringen tussen China en de EU bekend gemaakt. Dit akkoord (CAI – Comprehensive Agreement on Investment) rondt een lang proces van onderhandelingen af dat begon na de China-EU top van 2012. Voorlopig blijft het een principeakkoord: een aantal technische details moeten verder uitgewerkt of opgezet worden (inclusief monitoring en geschillenregeling/-comité). De ratificatie van het akkoord wordt verwacht in de komende twee jaar.

Dit principeakkoord – dat ook gezien wordt als een Europees antwoord op het Phase 1 Trade agreement tussen China en de VS - legt een belangrijke basis voor nieuwe opportuniteiten, in de eerste plaats voor Europese bedrijven. Het geeft hoop en perspectief op een meer transparante, voorspelbare en ‘faire’ en open Chinese investeringsmarkt, zowel wat betreft industrie als diensten. De totale (directe) investeringspositie van Europa in China bleef tot nu al bij al beperkt, zeker wanneer we vergelijken met de VS. De toegang tot een gigantische markt met meer dan 1,4 miljard consumenten en een groot groeipotentieel is van hyperbelang voor de groeikansen van Europese bedrijven. Voor China, dat op basis van de GATS (General Agreement on Trade in Services) reeds ruime toegang heeft tot de EU markt, ligt het belang van de CAI eerder op diplomatisch vlak.

Het akkoord streeft een vrij algemene liberalisering van investeringen na, op basis van een zogenoemde “negative listing” waarbij alleen expliciet vermelde sectoren worden vrijgesteld. Concessies betreffende markttoegang tot de EU of Chinese (investerings)markten (bv. geen kwantitatieve beperking op aantal branches/licenties of binnenlandse monopolierechten) gebeuren op basis van een “positive listing”. Daarbij worden ook strikte regels voorgesteld betreffende het verzekeren van een gelijk-speelveld voor binnen- en buitenlandse bedrijven – ook wat betreft de (semi-) publieke bedrijven (in China). Zo wordt niet alleen gewaakt over niet-discriminatie, maar ook dat toegangsbeperkende vereisten zoals verplichte overdracht van technologie, minimale lokale content in de productie of beperkingen op aandeelhouderschap niet langer worden opgelegd.

Het nieuwe investeringsakkoord heeft een ruim bereik. Het betreft niet alleen verbintenissen voor industriële sectoren zoals de automobielsector, chemie of medische instrumenten. Ook in de dienstensector werden openingen gemaakt voor vrije(re) investeringen. Zo deed China belangrijke toezeggingen op het vlak van de financiële dienstverlening, de dienstverlening in de bouwnijverheid en computerindustrie en de klimaatgerelateerde dienstverlening. Het effende ook de weg naar een vrijere toegang voor onder andere cloud-computing en private gezondheidszorg. Strategische of gevoelige sectoren zoals energie-infrastructuur, land- en mijnbouw of publieke dienstverlening werden wel buiten bereik van dit akkoord gehouden.

Dat dit akkoord – zelfs met toepassingen van de (MFN)-clausule - buiten Europa niet overal op applaus wordt ontvangen, hoeft niet te verwonderen. Het past immers niet volledig in de multilaterale China-strategie die president-elect Biden voor ogen heeft waarbij een gecoördineerde EU-VS houding ten opzichte van China centraal staat.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Internationale investeringspositie van eurozone in de VS (in trn euro; linkeras) China (in mrd euro; rechteras)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.