Geen reddingsboei van de Fed voor de dollar

Marktrapport

Gisteren sloot de Fed het ook voor het monetair beleid historische jaar 2020. De beleidsrente bleef op 0.0%/0.25%. Een kleine minderheid in markt hoopte op een verhoging van de obligatieaankopen en/of een verlenging van de gemiddelde looptijd, maar die kwam er niet. De Fed blijft $80 mld/m overheidsobligaties en $40 mld aan hypotheek gerelateerde obligaties kopen. Naast rentes en activa-aankopen bevat de toolkit van de centrale banken tegenwoordig nog andere instrumenten, waaronder ‘’forward guidance’. Daar veranderde er wel iets.

Aan het begin van de crisis probeerde het beleid het goed functioneren van de markt te herstellen en de liquiditeit te ondersteunen. Nu zijn we in een andere fase. Het beleid moet er nu opnieuw voor zorgen dat de doelstellingen van maximale tewerkstelling en inflatie nabij of zelfs iets boven de symmetrische 2% worden bereikt. Door het beleid te koppelen aan het bereiken van die doelen (forward guidance) hoopt de Fed de markt inzicht te geven in toekomstige stappen in het beleid (of het uitblijven daarvan). De Fed gaf al aan dat de rente op het huidige niveau blijft tot de doelstellingen echt bereikt zijn. Boodschap voor de markten: niet te vlug vooruitlopen op een renteverhoging. Dat bleek ook uit nieuwe vooruitzichten. Zowat alle Fed-gouverneurs verwachten dat de korte rente onveranderd blijft tot 2023. Hoe passen de obligatieaankopen in dat proces? De aankopen blijven tot er ‘substantiële’ vooruitgang is gemaakt op weg naar de doelstellingen. Dat blijft natuurlijk een beetje vaag. We kunnen het wel afzetten tegen de nieuwe Fed-vooruitzichten. Die waren vrij optimistisch. Voor 2020 verwacht de Fed een krimp van 2.4% (3.7% in september). Volgend jaar groeit de economie 4.2% (was 4%). Voor 2022 en 2023 schrijven we 3.2% en 2.4%. De werkloosheid daalt ook sneller dan eerder gedacht van 6.7% eind dit jaar naar 5.0% volgend jaar en 3.7% in 2023. De inflatie klimt van 1.2% naar 1.8% volgend jaar en 2.0% in 2023.

Terug naar onze ‘forward guidance’. Wanneer is ‘substantiële vooruitgang’ gemaakt? Er is ruimte voor interpretatie, maar wij vinden dat er eind volgend jaar volgens de vooruitzichten toch al een mooie stap is gezet. Powell hield wel een slag om de arm. Als de groei door de nieuwe corona-opstoot begin 2021 helemaal ontspoort zal ze de zaak herbekijken en kan de Fed nog altijd ‘meer doen’. Over dat ‘meer doen’ gaf hij enkele interessante beschouwingen wegHij stelde dat rentegevoelige activiteiten (duurzame goederen, huizenmarkt) het goed doen. De monetaire condities zijn soepel genoeg. Het probleem is de contact-afhankelijke dienstensector. Daar is vooral een taak voor het fiscaal beleid weggelegd (inkomenssteun etc). Powell vindt ook dat de markt de signalen van de Fed goed oppikt. De Fed kan blijkbaar best leven met de huidige, ietwat steilere rentecurve.

Wat kan dit betekenen voor markten? Als de corona-opstoot de groei begin 2021 niet onderuit haalt, hebben we de versoepeling gehad. Normalisatie is niet voor morgen, maar bij een relatief krachtig herstel in H2 2021 kan de markt stillaan uitkijken naar een terugschroeven van de obligatieaankopen. In dit verhaal kan de uitbodeming van de lange rentes zich voortzetten, zeker als er opwaartse inflatieverrassingen zouden opduiken. Een steilere Amerikaanse rentecurve en een algemeen herstel waren recent nefast voor de dollar. EUR/USD rondde ondertussen de kaap van 1.22, al werd die beweging gisteren ook ingegeven door betere Europese PMI’s. Toch zagen we in de boodschap van de Fed weinig wat de dollar ter hulp komt. De dollar tekent vanmorgen cyclische dieptepunten op tegen een rist munten. De handelsgewogen USD (DXY) zakt door de kaap van 90. EUR/USD breekt steeds nadrukkelijker de deur open richting de top van 2018 (1.2555). 

Figuur - EUR/USD: dollar zakt verder weg, ook na Fed-beslissing 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.