PMI’s eindigen 2020 op een positieve noot

Marktrapport

Noem het gerust een verrassing van formaat. Getuige de eerste EUR/USD-stijging boven 1.22 sinds april 2018, de nieuwe hersteltop voor de Europese beurzen en de afgeblazen test van steunniveaus voor de lange rentes. Wie dacht dat horribele Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren uit november een vervolg zouden krijgen in december, kwam bedrogen uit. De strengere lockdownmaatregelen die overheden de voorbije maanden uitrolden, kennen veel minder economische weerslag dan gevreesd en dan in het voorjaar. Bovendien oogt de (iets verdere) toekomst rooskleurig dankzij het aanstaande vaccinatieproces.

Een blik op de naakte cijfers is meteen veelzeggend. De allesomvattende Europese PMI steeg van 45.3 tot 49.8, terwijl de consensus een stabilisatie rond 45.7 vooropstelde. Daarmee is de novemberuitschuiver uitgewist en balanceert de economie rond de stabilisatie die het 50-niveau vereenzelvigt. Groei in de verwerkende nijverheid (stijging van 53.8 tot 55.5) compenseert nog steeds een contractie in de dienstensector (stijging van 41.7 tot 47.3). Details tonen dat het tempo waaraan er in Europa jobs sneuvelen, het traagste is sinds de start van de coronapandemie. Het aantal nieuwe orders stijgt lichtjes maar de discrepantie tussen de exportgerichte verwerkende nijverheid (forsere toename) en de binnenlandse dienstensector (tragere daling) valt opnieuw op. Op landenniveau staat Duitsland dankzij haar sterke export in de maakindustrie nog steeds op eenzame hoogte (samengestelde PMI 52.5), terwijl Frankrijk een binnenlandsbedreven inhaalbeweging maakt (49.6).

Prijsontwikkelingen verdienen voor het eerst sinds lang meer dan gemiddelde aandacht. Inputprijzen van producenten in de verwerkende nijverheid stegen aan het snelste tempo sinds november 2018. Recordkoersen van verschillende grondstoffen en de zwakkere dollar zijn de voornaamste redenen. In diezelfde maakindustrie worden die hogere kosten stilaan doorgerekend aan de consument. Outputprijzen stegen ook het sterkst in bijna twee jaren tijd. Beperkte internationale vrachtcapaciteit (tov de boomende vraag) zorgt er bovendien voor dat het werk in de fabriekshallen zich opstapelt en de levertermijnen oplopen. In de binnenlandse diensteneconomie is de prijskracht van de producent nog niet sterk genoeg en ligt de focus op het compenseren van verloren omzet. Toch verwachten we ook daar opwaartse druk hand in hand met het economische herstel van volgend jaar.

De PMI’s lieten de markten zoals eerder gezegd niet onbewogen. Het inflatieverhaal is eentje om op te volgen in 2021. Wat EUR/USD betreft is het verhaal van vandaag nog niet geschreven. De beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank dreigt na eurosterkte ook dollarzwakte aan de vergelijking toe te voegen (zie marktrapport van maandag). De opmars richting EUR/USD 1.2555 gaat voorlopig ongestoord voort.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD (weekgrafiek) stoomt door richting 1.2555

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.