Beslist de Fed over het lot van de dollar?

Marktrapport

Het muntenpaar EUR/USD botst de laatste dagen aan tegen weerstand rond de voorlopige 2020-top van ruwweg 1,215. Hetzelfde maar dan omgekeerd geldt voor de handelsgewogen dollar (DXY), die moeite heeft om het huidige jaardieptepunt en technische steunniveau nabij 90,5 achter zich te laten. De economische kalender kan de zaak beslechten: volgt op de technische test een breuk of een correctieve tegenbeweging?

Aanstaande woensdag omcirkelden we in het rood. De Amerikaanse centrale bank (Fed) houdt dan de laatste beleidsvergadering van het jaar. De verwachtingen lopen meer uiteen dan we doorgaans gewend zijn. Dat komt omdat de Fed, in tegenstelling tot de ECB, recent niet in haar kaarten liet kijken. De notulen van de novembervergadering suggereerden dat ze het obligatieaankoopbeleid (QE) duidelijker zal koppelen aan enkele doelstellingen (‘forward guidance’). Dat doet ze al langer voor het rentebeleid: de huidige lage rente blijft in voege tot maximale tewerkstelling is bereikt én inflatie de symmetrische 2%-doelstelling overstijgt. In de ‘normale’ sequentie van monetair beleid, schroeft een centrale bank doorgaans eerst de uitzonderlijke maatregelen terug vooraleer ze aan de conventionele instrumenten morrelt. In die logica zal de Fed minstens een duidelijke convergentie richting de voormelde dubbele doelstelling willen zien vooraleer ze QE definitief opbergt. Dat is qua timing hoe dan ook aanzienlijk langer dan de “komende maanden” die het communiqué momenteel bevat. En wat met het tempo van de aankopen, momenteel $120 miljard/maand? In theorie is december de maand van de laatste kans om het tempo op te drijven. De nieuwe groei- en inflatieprognoses worden woensdag allicht neerwaarts gezien voor eind 2020 en 2021 omwille van de derde en grootste coronagolf in de VS tot nog toe. De verwachte Amerikaanse massa-immuniteit in 2021 en een beter ogend 2022 maken bijkomende kwantitatieve versoepeling vanaf volgend jaar moeilijker te rechtvaardigen. Toch liet de Fed daaromtrent maar weinig tot geen ballonnetjes op. Een elegante tussenweg bestaat erin om de gemiddelde looptijd van de portefeuille (momenteel grofweg zeven jaar) te verlengen.

De toon van het beleidscommuniqué en Fed-voorzitter Powell tijdens de persconferentie blijfven allicht voorzichtig. De focus zal op het kortetermijn economische leed liggen. Het goede nieuws van de vaccins weegt (nog) niet op tegen het verlies aan momentum zoals we al zagen in de ontgoochelende payrolls, de scherpe stijging van de wekelijkse werkloosheidsaanvragen en verschillende high-frequentie datareeksen. Dat almaar meer Amerikaanse staten opnieuw coronamaatregelen invoeren, is Powell zeker niet ontgaan.

Over het algemeen verwachten we dus een softe boodschap van de Fed, zowel in de cijfers als in de taal. Er is weinig ruimte voor elementen die de Amerikaanse dollar uit het huidige slop kunnen trekken, wel integendeel. De handelsgewogen variant handelt kortbij het absolute jaardieptepunt (90,476). Een breuk lager effent het pad richting sub-90 in het neerwaarts trendkanaal. EUR/USD mag dan stilaan dromen van de 2018-top rond 1,25.
 

DXY: duwt Fed de dollar van het randje?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.