Olie richting $50 per vat!!

Marktrapport

Een vat Brent ruwe olie kost vanmorgen net geen $50 per vat. Wie had dat durven voorspellen midden april? Een vat Brent olie kostte toen minder dan $20. Het referentiecontract in de Verenigde Staten (WTI) ging toen zelfs even onder nul omdat niemand het productieoverschot kon verwerken of opslaan.

Olie is trouwens niet de enige grondstof die er de voorbije weken en zelfs maanden een sterke rit heeft opzitten. In een breder perspectief volgen vooral cyclische, maar ook een hele reeks andere grondstoffen het marktpatroon van andere risicovolle activa. Na de regelrechte crash in maart/april, zorgde de overvloedige liquiditeitsverschaffing en het reflatoir monetair beleid van de centrale banken wereldwijd ook op de grondstoffenmarkten voor een vertrouwens- en liquiditeitsherstel.

Het goede nieuws over de uitrol van een vaccin verstevigde de beweging de voorbije maand. Koper en aluminium laten bijvoorbeeld al koersen boven de niveaus van de pandemie optekenen. IJzererts is nog zo’n voorbeeld. Het sneller dan verwachte herstel in China speelt hier onder meer een rol. Ook sommige landbouwgrondstoffen zoals tarwe nemen (deels om andere redenen) vlot deel aan die grondstoffenrally. Kortom de reflatietrade laat zich duidelijk merken in de grondstoffenmarkten. De vaak negatieve correlatie tussen de dollar en grondstoffen, speelde zeker mee in de daling van de greenback.

Even kort terug naar de olieprijs. De vraag naar het ‘zwarte goud’ was uiteraard nog veel gevoeliger dan veel andere grondstoffen voor de vraaguitval omwille van de coronacrisis. Saoedi-Arabië en Rusland stopten eerder dit jaar hun gevecht voor marktaandeel. De OPEC+ groep (OPEC + 10 andere procenten waaronder Rusland). voerden een stevige productiebeperking in. Aanvankelijk zou OPEC+ de huidige beperking van 7.7 mln vaten per dag vanaf januari 2021 met 2 mln afbouwen, maar onder meer blijvende vraaguitval door de tweede coronaopstoot dreigde in dat scenario voor overaanbod te zorgen. Tot vorige week zag het er naar uit dat OPEC+ de afbouw van de productiebeperking tot eind maart zou uitstellen, maar niet iedereen wilde zolang de kraan dichthouden. Na moeilijke onderhandelingen (met verlengingen) besliste het kartel gisterenavond om de beperking vanaf januari met 500 000 vaten per dag af te bouwen. OPEC+ zal vanaf nu elke maand beraadslagen over verdere aanpassingen. We trekken geen verregaande conclusies op basis van de prijsbeweging enkele uren na de beslissing. Toch valt op dat de olieprijs verder stijgt in een scenario dat meer productie toelaat dan tot vorige week werd verwacht.

Met een inflatie die zich zeker in Europa nog (tijdelijk) onder nul bevindt, is het meer dan een stap te ver om op korte termijn al een directe link te leggen naar een inflatie-opsprong. Anderzijds is het toch iets wat we in het achterhoofd houden i.v.m. de financiële inflatieverwachtingen op de markten. Die zijn aan een gestage opmars bezig. In de VS noteert de 10-j inflatieswap al vlot boven 2.0%. In Europa gaat het allemaal veel trager, maar hier staan we ondertussen op 1.15% vergeleken met minder dan 0.5% op de top van de crisis. 

Figuur -10-j inflatieswap VS (rood) en EMU (groen) 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.