Toch nog een zachte landing in EU politiek?

Marktrapport

De Europese Unie staat voor enkele belangrijke weken. Met het einde van de transitieperiode in zicht, zullen het VK en de EU uiteindelijk kleur moeten bekennen wat betreft de brexitdeal. En volgende week, op 10 december, zal de ECB haar extra versoepelingsmaatregelen bekend maken. De Europese top van regeringsleiders van 10 en 11 december staat misschien iets minder prominent in de aandacht, maar is daarom niet minder belangrijk. Mogelijk op de (informele) agenda: het doorbreken van de impasse over het Meerjarig Financieel Kader 2021 -2027 (Multiannual Financial Framework - MFF). Het pakket, in totaal goed voor ongeveer 1800 miljard euro, bevat naast de gebruikelijke MFF (1074 miljard) ook een bijkomend en tijdelijk fonds (EU Next Generation – NG-EU) van 750 miljard. Een aantal lidstaten (Polen, Hongarije en recent ook Slovenië) dreigen immers met een veto. Het struikelblok ligt niet in het MFF of het toegevoegde herstelplan (NG-EU) – integendeel. Het dispuut draait om de invoering van de “Rule of Law Conditionality” dat strenge eisen over de handhaving van de rechtstaat verbindt aan EU-subsidies.

Die impasse vormt niet alleen een politiek probleem. Ze leidt mogelijk ook tot een vertraging in de toepassing van het nieuwe MFF – door toevoeging van het NG-EU het grootste stimuleringspakket ooit opgezet door de EU. Daarmee wil de EU de heropstart van de Europese economieën vanaf midden 2021 ondersteunen en de overgang naar een meer duurzame, digitale en veerkrachtige economie verzekeren.

Het economisch belang van dit stimuleringsprogramma is groot. Landen kunnen immers niet alleen rekenen op grote volumes aan voordelige leningen, maar ook op directe stimuli in de vorm van EU-subsidies. België kan daarbij – mits de investeringsprojecten voldoen aan de vereisten - aanspraak maken op  5,1 miljard euro RRF-subsidies (1.1% van het bbp). Voor andere landen, in het bijzonder Oost- en Zuid-Europese landen, lopen die subsidies op tot meerdere miljarden en procentpunten van het bbp en vormen ze een cruciale aanvulling op de nationale herstelplannen. De impactanalyses van dit EU stimuleringspakket suggereren bovendien een grote economische impact, in het bijzonder voor landen die nog over inhaalpotentieel beschikken – zoals een aantal Oost-Europese economieën. En ook de financiële markten begroetten het voorstel van EU-herstelplan in mei 2020 positief

De weg uit de impasse rond de “Rule of law conditionality” blijft voorlopig onzeker. De Europese diplomatie draait op volle toeren en verschillende opties liggen op tafel. Van de meer drastische opties waarbij de toegang tot het herstelfonds wordt beperkt tot een kleinere groep landen – zonder de huidige veto-landen -  tot de meer gebruikelijke weg van het Grote Europese Compromis. Ondanks die politieke spanningen en diplomatieke activiteit blijven de financiële markten afwachten. Grote spanningen of ontwrichtingen in de wissel- of aandelenmarkten van de vetoënde landen worden inderdaad niet waargenomen (zie figuur 1)

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Evolutie EUR/HUF (links) en EUR/PLN (rechts)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.