Een veilige haven in zicht?

Marktrapport

De eindfase van de huidige coronapandemie is ingezet. Sinds de eerste aankondigingen van succesvolle fase-3 testen van efficiënte kandidaat-vaccins houdt het goede nieuws aan. Farmaceutische bedrijven verwachten eerstdaags een autorisatie van de betrokken medische toezichthouders in de VS en de EU. In afwachting van een snelle goedkeuring worden de voorbereidingen voor de uitrol en toediening van het vaccin reeds opgestart. Daarbij verzekerde Europa, met de Europese Commissie (EC) in een centrale rol, zich van een voldoende voorraad om een doeltreffende vaccinatiecampagne op te zetten. Een normalisatie van de gezondheidssituatie dient zich aan.

Het zal echter nog even duren vooraleer we die veilige haven bereiken en we de uiteindelijke economische averij van de coronastorm kunnen opmeten. De uitzonderlijke maar noodzakelijke crisismaatregelen vertroebelen een correcte raming van de werkelijke structurele economische schade. Het budgettair beleid verschaft immers ongezien sterke inkomenssteun aan getroffen gezinnen en helpt - samen met andere maatregelen zoals schuldmoratoria - de bedrijven om de crisis te overbruggen. De (noodzakelijke) afbouw van deze crisismaatregelen zal structurele schade aan de oppervlakte brengen. Mogen we uitgaan van een volledig herstel van de (binnenlandse) vraag en een heropstart van de economie? Of veroorzaakt de pandemie permanente littekens in de vorm van een toename aan faillissementen en een structureel hogere werkloosheid? Zullen huishoudens het opgebouwde sparen uit voorzorg blijven aanhouden en zullen bedrijven opnieuw investeren?

Deze open vragen bewijzen dat het nog een tijdje moeilijk varen blijft. Recent gepubliceerde enquêteresultaten geven nog geen eenduidige indicaties van een sterk herstel van het consumentenvertrouwen, noch van een directe heropleving van de vraag. De zwakkere flash-raming van het EC-consumentenvertrouwen in november is nog steeds het gevolg van de verstrakking van de gezondheidsmaatregelen in verschillende lidstaten. En hoewel volgens de november-publicatie van de NBB het consumentenvertrouwen in België licht verbetert, bevindt het zich nog steeds ver onder het pre-crisis niveau. De Belgische huishoudens blijven pessimistisch over de toekomstige werkloosheid en plannen of verwachten voorlopig geen grote aanpassingen in opgebouwde spaarbuffers en/of aankopen. Ook de meest recente daling in de Europese PMI-cijfers of de conjunctuurenquête van de NBB wijzen op een tanend vertrouwen. De laatste ERMG-enquête leert dat bedrijven voorlopig pessimistisch blijven wat betreft de investeringen en tewerkstelling in 2021.

De economische onzekerheid van de pandemie-afwikkeling maakt dat het nog even kan duren vooraleer de focus eindelijk opnieuw verschuift naar structurele aandachtspunten zoals het belang van een performante, flexibele en productieve economie of de transformatie naar een digitale en klimaatneutrale economie.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

België – Spaarquote vs vrees voor werkloosheid

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.