Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Marktrapport

Noem het gerust een verrassing van formaat. Tijdens de Amerikaanse handelsuren publiceerde IHS Markit ook de PMI’s voor de Verenigde Staten. Het verschil met de Europese doom and gloom kon amper groter zijn. De allesomvattende Amerikaanse PMI steeg van 56.3 tot 57.9, het hoogste niveau in meer dan vijf jaar tijd en in tegenstelling tot de eurozone (45.1) aan de goede kant van het 50-evenwichtsniveau.

Zowel de PMI uit de verwerkende nijverheid (56.7) als die uit de dienstensector (57.7) steeg tot een meerjarig hoogtepunt. Ook de details waren eenduidig positief. Behalve toenemende activiteit, wierven bedrijven volgens de PMI’s aan recordtempo personeel aan om achterstallige orders weg te werken en het snoeiharde tempo aan nieuwe bestellingen bij te benen. Schaarste aan (geschikt) personeel en materiaal (verstoorde internationale productiekettingen) zorgen zelfs voor opwaartse loon- en prijsdruk. Tenslotte laten de ondervraagde aankoopdirecteuren zich bijzonder positief uit over de toekomst. Behalve de vaccinatiedoorbraak speelt de Amerikaanse verkiezingsuitslag hierin een doorslaggevende rol. We maken de obligate kanttekening dat de novembercijfers nog een terugslag zullen kennen. Amerikaanse coronacurves toppen in tegenstelling tot de Europese nog niet uit en lokale overheden voeren nu pas met mondjesmaat restrictieve maatregelen in. Het effect zal hoe dan ook slechts tijdelijk zijn nu globale vaccinatie en extra fiscale stimulus om de hoek loeren.

Wat die fiscale stimulus betreft zendt president-elect Biden een sterk signaal door ex Fed-voorzitster Yellen als nieuwe minister van Financiën naar voren te schuiven. President Trump gaf gisteren eindelijk groen licht voor de officiële machtsoverdracht al staakt hij zijn persoonlijke heksenjacht tot electoraal succes nog niet. Yellen verstaat als geen ander Powell’s noodkreet om van het fiscale beleid de ruggengraat van het economische herstel te maken. Het monetaire beleid speelt dan vooral een dienende rol. Yellen en Powell zetelden in het verleden lang samen in de bestuurskamer van de Amerikaanse centrale bank en genieten een goede verstandshouding.

Op de markten was het zowaar de dollar die profiteerde van de sterke PMI’s. Toegegeven, de beweging was deels technisch geïnspireerd na de zoveelste last-minute redding van belangrijke (dollar)steunniveaus. Denk dan maar aan de EUR/USD 1.19-zone, de 92-area voor de handelsgewogen greenback of de kaap van 104 in USD/JPY. Het is dan ook veelzeggend voor het dollarsentiment dat de Amerikaanse munt zich na de buzzer beater van gisteren opnieuw in het defensief bevindt. We houden onze mening dat technische breuken waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd zijn. De Amerikaanse rentes stegen marginaal op de officiële machtswissel/Yellen-aankondiging en beursfutures knopen opnieuw aan met winsten.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Handelsgewogen dollar (DXY) deze maand: heropflakkering na sterke PMI’s is slechts van korte duur

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.