Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Marktrapport

Gisteren keek de markt met meer dan gemiddelde aandacht uit naar de beslissing van de Turkse centrale bank (CBTR). Die stond al een tijd met de rug tegen de muur, geconfronteerd met een zichzelf versterkende spiraal van oplopende inflatie en een munt in vrije val. Normaal probeer je dat te doorbeken met een forse verhoging van de (reële) rente. Die reële rente was in Turkije negatief (inflatie van 11.9% en een beleidsrente tot gisteren van 10.25%). Weinig interessant voor (buitenlandse) investeerders zeker omdat je in een economie als Turkije toch nog voor andere risico’s een vergoeding wil krijgen. Die ‘logische actie’ werd tot voor kort echter verhinderd door ‘Erdoganomics’. De Turkse President, die een stevige politieke vinger in de pap heeft in het beleid van CBTR, ventileerde regelmatig zijn visie dat een hogere rente de inflatie eerder aanwakkert dan afkoelt. De facto wilde Erdogan vooral voorkomen dat een te hoge rente de binnenlands vraag/groei zou afremmen. Toen de CBTR na een eerste bescheiden verhoging in september geen verdere actie ondernam in oktober, was het hek voor de Turkse Iira helemaal van de dam. EUR/TRY veerde op boven 10, begin dit jaar was dat nog 6.5. Een aantal technische monetaire trucs om de val van de munt af te remmen en de liquiditeit te verkrappen, overtuigden de markten niet.

Erdogan schoof zijn alternatieve economische visie (minstens tijdelijk) opzij. Eerder deze maand werden de minister van Financiën en het hoofd van de CBRT vervangen. De nieuwe centrale bankier, Naci Agbal, verhoogde gisteren de beleidsrente van 10.25% tot 15.00%. In de beleidsverklaring belooft de CBTR alles in het werk te stellen om de inflatie(verwachtingen) in te dijken. Ze gaat het beleid ook transparanter te maken. De financiering van de economie zal voortaan opnieuw verlopen via de beleidsrente (1-week repo) en niet meer via een kluwen van alternatieve financieringsmechanismen. Is dit nu de grote orthodoxe ommekeer in het Turkse beleid? De markt reageerde gisteren alvast positief. De lira won iets meer dan 2% tegen de euro. Dat komt bovenop een stijging van meer dan 10% eerder deze maand nadat Erdogan aangaf het geweer van schouder te zullen veranderen. So far so good.

Toch enkele bedenkingen. Geloofwaardigheid wordt ‘opgebouwd’. Zo wordt het uitkijken hoeveel ruimte nieuwe centrale bankier krijgt van Erdogan, bijvoorbeeld om indien nodig verdere stappen te zetten als de inflatie te hoog blijft of verder zou stijgen. Bovendien is de verstrakking minder groot dan ze op het eerste gezicht lijkt. Via al die alternatieve financiering lag de fundingkost voor de banken de facto al niet zoveel onder de huidige 15%. De lira kan ook opnieuw onder druk komen door niet-economische factoren: algemeen risicosentiment of geopolitieke spanning. Denk maar aan eventuele spanning met de VS over de aankoop van Russisch militair materiaal. Is de CB bereid om een daling van de lira omwille van dit soort redenen te counteren met een nog hogere rente? Last but not least, monetaire verstrakking om inflatie af te remmen en financiële stabiliteit te herstellen gaat bijna per definitie wegen op de groei. Anders gezegd: hoe veel groei is Erdogan bereid op te offeren om die geloofwaardigheid en financiële stabiliteit te herstellen? Zal hij niet te snel de rente terug lager willen?
Turkije zette gisteren een noodzakelijke stap om de rust op de (wissel)markt te herstellen. Vanaf vandaag moet het ‘bewijs van doortastendheid’ leveren. Op korte termijn ligt er een bodem onder de lira. Op langere termijn blijven we afwachtend. Er is niet veel tegenwind (intern of extern) nodig om de markt opnieuw te doen twijfelen.

Figuur - EUR/TRY: CBRT zet noodzakelijke stap

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.