Kerstmis vieren of bij de les blijven?

Marktrapport

De tweede coronagolf is een ontgoocheling voor al wie hoopt dat mensen lessen trekken uit ervaring. In het preventiebeleid tegen het coronavirus is dat immers duidelijk niet gebeurd. Virussen verspreiden zich exponentieel. Dus is snel en doortastend optreden bij de eerste signalen cruciaal. In België lukte dat tijdens de zomer nog wel bij de opflakkering van het virus in Antwerpen, maar in het najaar was daarvan geen sprake meer. Overigens niet alleen in België, al spande ons land binnen Europa wel de kroon met talmen.

Door de opflakkering van het virus niet in de kiem te smoren zit gans Europa vandaag opnieuw in een lockdown. Op dat vlak zijn gelukkig wel enkele lessen geleerd. De lockdowns 2.0 gaan over het algemeen minder ver dan in de lente. Ze zijn selectiever, al zijn er tussen de Europese landen verschillen in focus. In vergelijking met Duitsland is België bijvoorbeeld verder gegaan met het sluiten van winkels, maar minder ver in de beperking van de bewegingsvrijheid van burgers.

De nieuwe lockdowns zorgen voor een neerwaartse herziening van de economische vooruitzichten. Over het algemeen wordt een minder grote negatieve schok verwacht dan in de lente. Dat is niet alleen omdat de lockdowns milder zijn, maar ook omdat bedrijven ondertussen beter in staat zijn met social distancing om te gaan. Bovendien is ook de internationale economische omgeving, niet in het minst in China, nu beter.

Dat de economische terugval nu kleiner zal zijn dan in de lente wordt voor België bevestigd door de laatste enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG). Het omzetverlies zou voor het geheel van de sectoren in de Belgische economie in de tweede week van november ‘slechts’ 17% zijn geweest. Dat is ongeveer de helft van het omzetverlies tijdens de eerste lockdown. Het bijkomend omzetverlies tegenover september en oktober zou zelfs maar drie procentpunten bedragen. Sectoren zoals de horeca en de niet-voeding kleinhandel worden uiteraard veel zwaarder getroffen, terwijl er in sectoren zoals kunst, amusement en recreatie sinds de lockdown van de lente nauwelijks een herstel was geweest. De meeste industriële sectoren en de bouw zien hun herstel uit de vorige lockdown weliswaar stilvallen, maar lijden door de nieuwe lockdown vooralsnog geen significant bijkomend omzetverlies.

Deze enquêteresultaten laten toe niet al té pessimistisch te zijn over de bijkomende negatieve economische gevolgen van de tweede golf. Maar ze wettigen allerminst een beaat optimisme. Alle positieve berichten over het vaccin ten spijt, is een veilige haven nog niet meteen in zicht. Om die te bereiken zullen lockdownachtige maatregelen nog geruime tijd nodig zijn. De beslissing om de maatregelen zonder al te verregaande versoepelingen te handhaven zal moeten worden genomen aan de vooravond van de eindejaarsfeesten. De verleiding om andermaal niet bij de les te blijven zal met andere woorden groot zijn. Zelfs in Duitsland, waar in de voorbije maanden het snelst en meest doortastend werd opgetreden, krijgt Mutti het steeds lastiger om de 16 deelstaatpremiers in het gareel te houden, zoals eerder deze week bleek op een politiek topoverleg.
 

Omzet Belgische bedrijven (verschil t.o.v. normaal peil, in %) Bron: KBC Economics gebaseerd op ERMG-enquête

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.