BoE draait monetaire kraan verder open...

Marktrapport

Naast de afloop van de Amerikaanse verkiezingen krijgen de markten deze week een hele reeks centrale bankiers voorgeschoteld. Zo beslissen vandaag de Fed, de Tsjechische en de Noorse centrale bank over hun beleid. Morgen is Polen aan de beurt. Vanmorgen gaf de Bank of England het startschot.

De BoE laat haar beleidsrente onveranderd op 0.1%. Zoals bij de meeste andere centrale banken komt bijkomende versoepeling via de aankopen van (overheids)obligaties. Het totale pakket stond op £745 mld. De Bank gaat in 2021 bijkomend £150 mld overheidsobligaties aankopen nadat een vorig pakket van £100 mld eind dit jaar is voltooid. De verhoging was iets meer dan verwacht. De lange Britse obligatierentes dalen lichtjes. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de lange rentes globaal onder druk blijven. De Britse 10j-rente valt beneden 0.20%, al is dat nog boven de dieptepunten deze zomer. Opvallend, de BoE houdt zich eerder op de vlakte over de optie van een negatieve beleidsrente. Wordt verder onderzocht, zegt voorzitter Bailey. De korte rente in het VK daalt vanmorgen alvast niet verder.

De verantwoording van de versoepeling ligt uiteraard in de verslechterende economische situatie. Na de instorting van de groei in het tweede kwartaal herstelde die in het derde kwartaal, maar dat is slechts tijdelijk. De nieuwe opstoot van het coronavirus en de bijkomende maatregelen om het in te perken zullen voor een nieuwe contractie (-2%) zorgen in Q4. Voor heel 2020 stelt de BoE haar vooruitzicht neerwaarts bij tot een krimp van 11%. De Britse economie blijft daarmee relatief ver beneden de pre-corona niveaus vergeleken met veel andere ontwikkelde economieën. Dat pre-corona niveau wordt naar verwachting pas terug bereikt ergens begin 2022. Allerlei fiscale steunmatregelen temperden recent de werkloosheid, maar de BoE verwacht een opstoot tot 7.75% in het tweede kwartaal van volgend jaar. De inflatie kan volgens de BoE eind volgend jaar terugkeren richting 2.0%, al blijft er ook dan nog veel onderbenutting van de economische capaciteit.

Het pond wist vanmorgen niet goed hoe te reageren na de versoepeling. In een eerste reactie steeg de Britse munt even. Dat had mogelijk te maken met de terughoudende communicatie van de BoE over negatieve rentes. Na de beslissing van vandaag is het debat over verdere versoepeling weer even van de baan. Dat kan de Britse munt even ademruimte geven. Op korte termijn bepaalt de brexitsaga de dagelijkse capriolen van de munt. De allerlaatste geruchten zijn weer iets minder positief, maar toch hebben we het gevoel dat de wisselmarkt er van uitgaat dat er wel ‘iets’ komt. Op iets langere termijn blijven we, vooral om economische redenen, voorzichtig over het pond. Zoals in de VS is een combinatie van fiscale steun gefinancierd door de balans van de centrale bank negatief voor de munt van een land met een extern tekort. Zelfs in geval van een brexitdeal is een forse en blijvende terugval van EUR/GBP niet zo evident, zeker als het debat over een negatieve beleidsrente later toch weer de kop opsteekt.

Figuur -EUR/GBP: pond reageert bedaard op BoE-beslissing 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.