Turkse lira valt in een bodemloze put

Marktrapport

De Turkse lira straalde nooit echt veel vertrouwen uit maar de laatste maanden gaat het wel heel erg hard in de munt. Tegenover de euro verloor de lira sinds de start van dit jaar al bijna 50%. EUR/TRY kaapte eind vorige maand de psychologische 9. Aan 9,75 vandaag lonkt EUR/TRY 10. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar loopt het jaarverlies op tot 40%. De vergelijkbare symbolische horde van 8 werd enkele dagen geleden met sprekend gemak genomen. USD/TRY handelt op dit moment aan 8,3. De Turkse lira valt in een schier bodemloze put. Een combinatie van factoren suggereert dat het einde wellicht nog niet in zicht is.

De Turkse centrale bank (CBRT) heeft een belangrijk aandeel in de voortdurende val van de lira. De “onafhankelijke” CBRT staat al langer onder curatele van Turks president Erdogan. Voor Erdogan zijn lage rentes de oplossing voor alles wat het land teistert: slabakkende groei en oplopende inflatie. Renteverhogingen zijn uit den boze. In september bedroeg de inflatie een flinke 11,75% j/j. Dat zal volgens de CBRT door de forse verzwakking van de munt niet meteen veranderen, integendeel. Ze trok de inflatieverwachtingen voor eind 2020 en 2021 vanmorgen op met maar liefst 320 bpn tot resp. 12,1% en 9,4%. De reële rente is en blijft daardoor allicht nog een hele poos negatief. Dat is niet bepaald een troef voor de munt van een opkomende economie met quasi-bestendige tekorten op de lopende rekening. De onverwachte verhoging van de beleidsrente tot 10,25% door de ‘balorige’ CBRT vorige maand was niet meer dan een schaamlapje met opschrift “too little, too late”. Als het de centrale bank overigens écht menens was, ging ze tijdens de beleidsvergadering vorige week op hetzelfde elan verder. In plaats daarvan ging ze subtieler te werk. In augustus schortte ze bv. haar herfinancieringsoperaties op. Tijdens die operaties ontlenen Turkse banken liquiditeit tegen de beleidsrente en neemt de hoeveelheid lira’s in omloop toe. Het gestegen aanbod oefent neerwaartse druk op de koers uit. Door die operaties af te schaffen, dwingt ze de banken richting duurdere alternatieven en hoopt de CBRT dat het bijkomend aanbod aan Turkse lira minstens afremt. Een van die alternatieven is haar ontleningsrente. Die verhoogde de centrale bank vorige week wel, van 13,25% tot 14,75%. Deze exotische monetaire verkrappingstechniek overtuigde in het verleden al niet en doet dat op vandaag evenmin.

De geopolitieke context spaart de munt ook niet. Turkije ligt in de clinch met Frankrijk en roept op tot een boycot van Franse producten. Erdogan verwijt zijn Franse evenknie Macron de moslimgemeenschap te viseren na de terroristische aanslag zo’n tweetal weken geleden. De relatie met Griekenland verzuurde de afgelopen dagen ook flink. Aan de basis van het almaar meer gemilitariseerde dispuut liggen de door Turkije betwiste zeegebieden rond Kreta en Cyprus. Ook de Turks-Russische proxy-oorlog in Nagorno-Karabach zet de munt onder druk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het algemeen verslechterend risicoklimaat, de tweede en ernstigere golf van het coronavirus (ook in Turkije) en de dreiging van een nieuwe (wereldwijde?) recessie. De Turkse lira gaat een donkere winter tegemoet.
 

EUR/TRY: Turkse lira valt in een bodemloze put.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.