Dancing queen’s Waterloo

Marktrapport

Twee jaar onderhandelen uitgeveegd in één parlementaire stemming. En hoe. Nooit onderging een Britse regering een gelijkaardige vernedering als die van premier May gisteren in het Britse lagerhuis. Geen “Dancing Queen” deze keer, maar “Waterloo”. May’s brexit-voorstel werd met 432 stemmen tegen 202 verworpen. De muiterij binnen de eigen conservatieve rangen liep op tot een ongeëvenaarde 118 parementsleden. Enkele uren na de stemming vroeg oppositieleider Corbyn een vertrouwensstemming. Die gaat vanavond door om 20u. Ondanks de verdeeldheid binnen de Tory’s over brexit, zijn de meesten van hen er wel van overtuigd dat nieuwe verkiezingen beter kunnen vermeden worden. Dat is tevens één van de redenen waarom May de handdoek zelf niet in de ring gooit. De kans is dus groot dat de Britse premier ook deze vertrouwensstemming overleeft.

De verloren brexit-stemming ondergraaft May’s positie. Ze heeft tot maandag om een nieuw voorstel te formuleren en zal over de partijgrenzen heen naar een compromis zoeken. De enige oplossing met (beperkte) kans op slagen is overschakelen naar een Noors model tijdens de transitieperiode. Die oplossing heeft zowel draagvlak bij een deel van Labour en een deel van de Conservatieven, al moet het VK dan minstens tijdelijk inbinden op een aantal brexiteisen. De Noorse oplossing houdt in dat het VK lid blijft van de Europese eenheidsmarkt met vrij verkeer van goederen, diensten, personen (!) en kapitaal. Het VK blijft dan ook onderhevig aan het grootste deel van de Europese regelgeving, maar kan eigen handelsakkoorden sluiten met landen buiten de EU. Een harde grens op het Ierse eiland wordt vermeden. Noorwegen betaalt verder een contributie tot het EU-budget, maar heeft geen vertegenwoordiging in het Europese parlement.

Als eender welk alternatief maandag verworpen wordt, verschuift het initiatief naar het Britse parlement. Die bedongen dat recht bij een stemming eerder dit jaar. Het parlement zal ongetwijfeld opnieuw in dialoog willen treden met Europa, al is daar weinig bereidheid om het huidige akkoord volledig open te breken. In de praktijk tikt de klok trouwens verder richting 29 maart, de officiële deadline. Zonder akkoord is de harde brexit een feit. Omdat slechts een minderheid bereid is het risico te lopen om over die afgrond te lopen, verwachten we een verlenging van die deadline.

De marktreactie na de ontwikkelingen van gisterenavond suggereert dat markten rekening hielden/houden met dit aanmodderscenario. Wie een forse daling van het pond of een beurscrash verwachtte, komt bedrogen uit. EUR/GBP daalde van 0.8960 vóór de stemming richting 0.8860 nu. Vanuit technisch oogpunt blijft het muntpaar comfortabel in de zijwaartse handelsband van het afgelopen anderhalf jaar. Eens te meer blijft de boodschap om rustig aan kant te blijven staan terwijl de dichte brexitmist optrekt. De Britse beurs verliest amper terrein (-0.5%), terwijl de andere Europese indices kleine winsten boeken. Duitse en Amerikaanse overheidsobligaties, traditionele veilige havens, staan onder verkoopdruk.
 

Figuur - EUR/GBP: pond wint terrein ondanks desastreuze brexitstemming en motie van wantrouwen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.