Yuan test belangrijk technisch niveau

Marktrapport

De Chinese yuan heeft er een sterke rit opzitten, tegen een algemeen zwakke dollar, maar de voorbije twee maanden ook tegen de euro. USD/CNY testte gisteren even de steun nabij 6.65 en liet de sterkste koers optekenen tegen zijn Amerikaanse ‘concurrent’ sinds juli 2018.

De yuan is nog steeds niet op dezelfde manier vrij verhandelbaar zoals de andere grote munten. Bij het Chinese economische beleid staan stabiliteit en voorspelbaarheid nog steeds hoog in het vaandel en dat geldt ook voor het muntbeleid van de Chinese centrale bank (PBOC). Het blijft een moeilijke spreidstand. Enerzijds wil China zijn munt een grotere internationale rol laten spelen. Daarvoor moet die munt vrij verhandelbaar zijn. Anderzijds wil de PBOC niet dat te grote volatiliteit het binnenlands economisch en financieel radarwerk verstoort. De PBOC houdt de beweging van de yuan in het oog tegen een muntkorf die de Chinese handel weerspiegelt. In de praktijk stuurt de bank de markt vooral via een dagelijkse referentiekoers van USD/CNY, waarvan de koers niet meer dan 2% mag afwijken.

Ondanks die ‘controle’ spelen economie en kapitaalbewegingen mee in de waardering van de yuan. Het economische verhaal is alvast OK. De coronacrisis trof China eerder dan de rest van de wereld, maar het land kreeg het virus relatief snel onder controle. Eerder deze week bleek dat de activiteit over de eerste drie kwartalen van dit jaar 0.7% hoger lag dan vorig jaar. Die relatief sterke economische prestatie rechtvaardigt al een versterking van de munt. In theorie weegt de sterkere munt op de export, maar naarmate China de groei vooral wil ondersteunen via een hogere binnenlandse vraag, is dat niet echt een bezwaar.

Ook vanuit monetair oogpunt valt er iets te zeggen voor een sterkere yuan. Chinese rentes zijn historisch laag, maar investeerders in Chinese obligaties worden niet op dezelfde manier geconfronteerd met financiële compressie zoals in andere grote blokken. Chinese investeerders interesseren zich misschien minder voor buitenlandse activa en omgekeerd is er meer interesse van externen voor dat ‘hoogrentend’ papier.Ook de politieke context veranderde in het voordeel van de yuan. Het handelsconflict met de VS dat de yuan de voorbije jaren regelmatig onder druk zette, verschoof wat naar de achtergrond. De hete hangijzers zullen blijven, ook als Biden de verkiezingen wint, maar worden mogelijk op een minder scherpe manier aangepakt.

Het is nooit helemaal duidelijk in welke mate een yuanbeweging volgt uit sturing dan wel uit marktkrachten. Waar de PBOC tot voor kort geen probleem had met een stijging, waren er recent wel signalen dat die snel genoeg ging en een versnelling lager mag schakelen. Zo verlaagde de PBOC de voorbije maand de kostprijs om te anticiperen op een zwakkere yuan. Vanmorgen waren er berichten dat de autoriteiten overwegen om binnenlandse fondsen meer toe te laten om te beleggen in buitenlandse activa. Zo’n wijziging voer je eerder door als je vindt dat je munt (meer dan) sterk genoeg is. Ook de dagelijkse fixing van de referentiekoers suggereerden recent dat de PBOC geen verdere versterking wil. Daarnaast blijft de yuan nog steeds gevoelig voor het risicosentiment. Zo noteert de munt omwille van de risk-off vanmorgen zwakker (USD/CNY 6.67). De USD/CNY koers blijft in belangrijke mate bepaald door de algemene USD-trend. Mogelijk remmen signalen van de PBOC wel stilaan de stijging van de yuan tegen de euro af.

Figuur - Sterke rit van de yuan, tegen de euro (rood) en de dollar (blauw)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.