Onzekerheid op alle fronten

Marktrapport

Brexit en deadlines; het werkt niet. Op 15 oktober gingen we echt weten waaraf of waaraan. Op de Europese top moest er duidelijkheid zijn over de hete hangijzers zoals staatssteun en visserij. Als die vooruitgang er was, kon kort intensief verder gewerkt worden om alles praktisch verder te regelen. Zonder serieuze vooruitgang, was het voor Brits premier Johnson ‘over and out’. De deadline is vannacht verlopen en er is, wat had u verwacht, niets gebeurd. Beide partijen blijven de zwarte piet naar elkaar toeschuiven. VK onderhandelaar Frost vindt dat de EU in haar communicatie gisteren vooral toegiften vraagt van het VK. De EU zegt dan weer dat ze verder willen praten, maar dat zal dan nog steeds zijn over de principes waarover PM Johnson al duidelijkheid wilde. Om de zaak nog wat gecompliceerder te maken zei Angela Merkel dat iedereen water bij de wijn moet doen (ook Europa dus). President Macron wil dan weer niet toegeven op de politiek delicate visserijrechten.

Op basis van dit allegaartje tegenstrijdige signalen en tactische blufpoker gaat PM Johnson beslissen of hij de onderhandelingen stopt. Ook die beslissing is niet meer dan een volgende stap in het politieke pokerspel. We trappen nog maar eens dezelfde open deur in: dit blijft een binair politiek risico. De EUR/GBP-koers suggereert dat de markt niet echt ongerust is dat het verkeerd gaat lopen. Aan 0.9050 noteert het pond alvast behoorlijk sterker dan begin september (0.93). In termen van marktpositionering zien we dan ook nog steeds een asymmetrisch negatief risico voor het pond. Als Johnson weg stapt (waar hij later weer op kan terugkomen), zal dat de nervositeit voort opdrijven. Als hij verder onderhandelt, kan er even opluchting zijn voor de Britse munt. Maar zullen die voorgezette onderhandelingen meer zijn dan het voortzetten van de huidige stellingenoorlog? We blijven voorzichtig over het pond. Maandag weten we misschien meer….

Nog even naar het algemene marktsentiment. Vooral op de Europese markten brak gisteren de veer. De virusopstoot en de beperkende maatregelen laten weinig goeds verhopen voor het vierde kwartaal, en mogelijk ook nog daarna. Bovendien is niet zo duidelijk hoeveel munitie de overheden (zowel fiscaal als monetair) nog hebben om zo’n nieuwe opstoot op te vangen. Die ongerustheid werd duidelijk op de Europese beurzen, maar ook op de rentemarkten. De rentes daalden opnieuw fors en de rentecurves vervlakken. De Duitse 10-j rente dreigt door het belangrijk niveau van -0.60% te zakken. Kijkt de markt dan toch al opnieuw in de richting van de centrale banken voor bijkomende hulp, ook al hebben die al veel van hun jokers ingezet?

De Amerikaanse markten toonden gisteren iets meer verkracht en konden de verliezen beperken. Daar blijven de markten, naar onze mening tegen beter weten in, het debat over fiscale stimulus in het oog houden. Die onderhandelingen/gesprekken hebben stilaan ook een zeker ‘brexitgehalte’. Ze slepen vooral aan. We gaan er vanuit dat er voor de verkiezingen geen oplossing komt. De markten zijn ook daar nu waarschijnlijk aanbeland in het onzekere niemandsland in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november, bijkomend overgoten met de onzekerheid van oplopende coronabesmettingen in de VS. We kunnen ons de komende 10 dagen verwachten aan een uiterst wisselvallig handelspatroon zoals gisteren. Hoe sterk moet de dollar profiteren van risk-off als de bron van onzekerheid ook grotendeels in de VS ligt? We zien 1.1612 als vrij solide steun in EUR/USD.

Figuur - EUR/GBP: in welke richting valt het dominosteentje (als het al valt)? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

EMU PMI’s wijzen op groei- en inflatieversnelling

Pond gaat plat op de buik

Pond gaat plat op de buik

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem