Australische rentes volledig onder het juk van de RBA?

Marktrapport

Philip Lowe, voorzitter van de Australische centrale bank (RBA), kwam vanochtend verrassend uit de hoek. In een vragenuurtje met de pers stelt hij vast dat de Australische lange rentes bij de hoogste zijn ter wereld. Voor de duidelijkheid: die “hoge” rente bedraagt bijvoorbeeld 0.75% op een looptijd van 10 jaar. Op zich is er weinig mis met die vaststelling. De boodschap krijgt echter een extra dimensie als we ze plaatsen in een context waarin de RBA nog steeds op versoepelingspad is.

Het is een publiek geheim dat Lowe en zijn kornuiten op één van de resterende beleidsvergaderingen het beleid nog verder zouden versoepelen. De situatie op de Australische arbeidsmarkt is een van de voornaamste pijnpunten. Arbeidsmarktcijfers toonden vanochtend dat er in september opnieuw 29500 jobs sneuvelden, het gros daarvan voltijdse betrekkingen. Daarmee komt een einde aan het zomers herstel. De werkloosheidsgraad steeg verder tot 6.9%. De Australisch schatkist verwacht een piek rond 8%, wat het hoogste niveau zou zijn sinds midden jaren ’90. Vooral de situatie in de belangrijke staat Victoria – die een 2e keer in lockdown ging – blijft precair.

Een renteverlaging van 0.25% tot 0.1% was tot nu toe de meest gangbare denkpiste voor extra monetaire versoepeling. Al dan niet aangevuld met een lager plafond voor de Australische 3j rente. Via obligatie-aankopen (QE) vermijdt de RBA dat de 3j-rente boven 0.25% uitstijgt. Daarmee versterkt de belofte om de beleidsrente de volgende jaren niet te verhogen. Lowe’s opmerking over de “hoge” 10j-rente voedt speculatie dat de RBA opnieuw actief wil zijn op de langere looptijden. Wie weet zelfs door het invoeren van een impliciet plafond, wat haar “yield curve control”-model zou vervolledigen.

Een uitbreiding van het QE-programma ligt dus op de tafel. Lowe nuanceert door te stellen dat pro’s en contra’s nog worden afgewogen. Hij stelt zich luidop de vraag hoe lagere lange rentes kunnen bijdragen tot een hogere tewerkstelling. Het antwoord zit mogelijk in die van de dienende rol van de centrale bank. Er heerst consensus dat de monetaire respons niet de beste is om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Voorts ziet niemand er tegenwoordig graten in dat overheden budgettair de teugels vieren om een depressiescenario te vermijden. De centrale bank kan via monetaire programma’s zoals obligatie-aankopen helpen om het fiscale kostenplaatje te drukken.

De Australische rentemarkt reageerde behoorlijk op de Lowe-commentaren. De rentes daalden tot 7 basispunten (10j) en de curve vervlakte. De Australische dollar kreeg een knauw. AUD/USD zakt van 0.7170 tot 0.7070. Het opwaartse momentum in het muntenpaar is eind vorige maand al gebroken. Behalve AUD-zwakte speelt USD-sterkte in de risicoaverse marktomgeving vandaag. AUD/USD 0.70 is een belangrijke steun. Een breuk lager effent het pad richting de hoge 0.66.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

AUD/USD zakt richting belangrijke steun rond 0.70

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.