Hoe kwetsbaar is de dollar?

Marktrapport

Deze week viel ons oog op een artikel in de Financial Times van de bekende professor Stephen Roach van de al even gereputeerde Universiteit van Yale. Hij herhaalde zijn visie dat de Amerikaanse dollar snel zijn voorkeursstatus op de internationale markten dreigt te verliezen. Dat kan zich in 2021 al vertalen in een USD-depreciatie met 35%. Straffe kost. Het artikel zorgde dan ook voor woord en wederwoord in de financiële pers en daarbuiten.

Roach stelt dat de VS veel te weinig spaart. In Q2 ontspaarde het land zelfs, vooral door het snel stijgende begrotingstekort dat niet wordt gecompenseerd door andere sectoren. Als je geen reserves hebt, moet je voor je uitgaven (courante zowel als investeringen) buitenlandse spaarders overtuigen je land krediet te geven om dat tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans op te vullen. Dat tekort liep in Q2 fors op tot 3.5% van het bbp. Dat is niet weinig, al is dit tekort ooit nog groter geweest. Die buitenlandse investeer overtuig je met een ‘surplus of toegift’. Dat kan in de vorm van een hogere rente. Die eerste optie is door de Fed de facto afgeblokt. Ze gaat de rente heel lang laag houden om de inflatie boven 2.0% te sturen. Zo krijg je als buitenlandse belegger een negatieve reële rente. Daar moet je het dus zeker niet voor doen. Daarom wordt het volgens Roach een fors lagere dollar. Dan overtuig je de buitenlandse investeerder met een discount. Hij krijgt meer Amerikaanse activa voor zijn spaarcenten. Roach ziet ook het privilegie van de dollar als eerste reservemunt afbrokkelen. De euro, de yuan, goud en mogelijk ook cryptomunten zijn alternatieven. De dollar in vrije val dan maar?

Enkele vaststellingen: de dollar verloor recent terrein en de lage reële rente speelt daarin een rol. We kunnen er wel niet naast dat op het hoogtepunt van de coronacrisis USD-liquiditeit nog steeds als meest veilige asset gepercipieerd werd. De euro en de yen kwamen op de tweede plaats. Goud en de yuan konden die rol niet waarmaken.

Het statuut van belangrijkste reservemunt houdt ook een interne contradictie in zich. Die status krijgt je in principe als sterk(st)e, meest geloofwaardige economie. Om centrale banken toe te laten grote USD-reserves aan te houden en daarin te beleggen, moet het land van de reservemunt anderzijds wel bijna per definitie een bepaald volume externe schuld hebben. Dit blijft een verhaal van geloofwaardigheid. De euro zette een stap vooruit door de nauwere vervlechting tussen fiscaal en monetair beleid (€750 mld Next Generation EU fonds), maar de EMU-constructie heeft nog andere beperkingen die een beheerder van reserves in rekening neemt. Iets korter bij de markt, worden cijfers over het Amerikaanse extern tekort (bv. handelstekort) door de markt de facto genegeerd. In het verleden waren er periodes waar die data voor de wisselmarkt even belangrijk waren als de payrolls nu. Voorlopig is de markt dus nog niet echt gevoelig aan het Amerikaanse tekort.

Conclusie: de agressieve Fed-politiek speelt in het nadeel van de munt van een land met een groot extern tekort. We zien de dollar daarom het komende jaar afbrokkelen richting EUR/USD 1.23. Dit is niet de 35%-daling van Roach. De centrale banken van andere grote zones (die dikwijls wel een extern overschot hebben) voeren ook een experimenteel monetair beleid. Op economisch en institutioneel vlak is het niet zo evident om de euro, laat staat de yen of de yuan, snel de status van eerste reservemunt te geven. Er is een case voor een zwakkere dollar, maar die hoeft daarom niet onmiddellijk te crashen. 

Figuur - Handelsgewogen USD (DXY) 2010-2020 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Turkse lira valt in een bodemloze put

Turkse lira valt in een bodemloze put

ECB wacht moeilijke opdracht

ECB wacht moeilijke opdracht

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.