NBP verandert het geweer niet van schouder

Marktrapport

De Poolse centrale bank (NBP) hield haar monetaire beleid gisteren ongewijzigd. De beleidsrente blijft stabiel op 0.1% en het aankoopprogramma van overheidsobligaties gaat onverstoord verder. De commotie die gouverneurs Gatnar en Kropiwincki veroorzaakten, kende geen gevolg. Beide heren stelden een stijlbreuk voor door te pleiten voor beleidsnormalisatie volgend jaar. Eén van hen zette zelfs een rente van 1.5% voorop als doel tegen midden volgend jaar.

In de officiële communicatie van de NBP is daar niets van te merken. Voorzitter Glapinksi blijft omringd door een meerderheid van trouwe luitenants die zijn ambtstermijn mee willen helpen ronden zonder renteverhoging. Het mandaat van de voorzitter loopt tot 2022. Glapinski en co vinden dat de Poolse economie alle monetaire steun kan gebruiken om zich te wapenen tegen de (economische) gevolgen van de nieuwe corona-opstoot. Als toemaatje behoudt ze de opmerking dat een te sterke munt het monetaire transmissiemechanisme belemmert. De argumentatie van Gatnar en Kropinwincki valt voorlopig in dovemansoren. Zij vertegenwoordigen het kamp dat vreest dat de hoge Poolse inflatie de kredietwaardigheid van de munt ondermijnt die zonder actie (monetaire verstrakking) een vicieuze cirkel op gang dreigt te brengen. De onderliggende Poolse kerninflatie (4% j/j), die abstractie maakt van volatiele componenten zoals voeding en energie, bevindt zich boven de inflatiedoelstelling van de NBP (2.5% met 1% tolerantieband).

De Poolse zloty bewoog amper op het perscommuniqué. Zolang de inflatie hoog blijft, zal de markt rekening houden met de mogelijkheid van een vroege Poolse exit. In Hongarije leeft hetzelfde debat. EUR/PLN noteert opnieuw beneden 4.50, waar het muntenpaar thuishoort. Een zijwaartse handelsband tussen 4.37 en 4.50 tekent zich af.

Andere koers down under

Down under is er voorlopig zelfs bij de “backbenchers” nog geen sprake van beleidsnormalisatie. Integendeel. De Australische centrale bank hield haar beleidsparameters eerder deze week ook onveranderd, maar deed weinig tot geen moeite om verwachtingen omtrent bijkomende versoepeling in november (3/11) te ontkrachten. Hoewel het meest pessimistische economische scenario voorlopig uitblijft, zal de RBA naar alle waarschijnlijkheid de beleidsrente verlagen van 0.25% tot 0.10%. In haar poging om het korte einde van te curve te controleren, verlaagt ze mogelijk ook de doelstelling van de 3j-rente (via obligatie-aankopen) mee tot 0.1%. Het debat rond extra stimulus kan AUD vooral tegen de euro in het defensief brengen de volgende weken. Twee prominente leden van de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) waren vanochtend ook al op oorlogspad: liever iets te gul met monetaire stimulus dan achteraf achter de feiten te moeten aanlopen. De RBNZ maakt zich operationeel klaar om indien nodig te kunnen teruggrijpen naar negatieve beleidsrentes.
 

EUR/PLN: terug waar hij thuis hoort

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Turkse lira valt in een bodemloze put

Turkse lira valt in een bodemloze put

ECB wacht moeilijke opdracht

ECB wacht moeilijke opdracht

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.