VS rentes bereiken eerste weerstand

Marktrapport

De Amerikaanse rentes stegen gisteren tot 10 basispunten op de (zeer) lange looptijden. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot aan de hoogste koers sinds juni en test een eerste weerstandsniveau rond 0.78%. De 30-jaarsrente probeert de eerste technische horde (1.57%) al achter zich te laten. De juni-top van 1.76% is de volgende referentie.

De rentestijging ging onverstoord van de Europese opening tot de Amerikaanse sluiting en was het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Omwille van de beperkte rentebeweging in Europa, zoeken we de oorzaak vooral in de Verenigde Staten. Het logische antwoord is fiscale stimulus. Opiniepeilingen afgenomen na het eerste presidentiële debat tussen Trump en Biden toonden dat Democratische kandidaat verder uitloopt. Om de kloof te dichten ziet Trump alsnog heil in een stimuluspakket voor de stembusgang. De Democraten sturen daar al een tijdje op aan, maar Republikeinen gunnen/gunden hun rivalen geen cadeaus. Minister van Financiën Mnuchin en het hoofd van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Pelosi behielden tijdens de discussies een goede verstandsverhouding. De opiniepeilingen suggereren verder dat de Democraten de Republikeinse meerderheid in de Senaat kunnen afnemen. In dat geval is extra fiscale stimulus slechts een kwestie van tijd. De keerzijde van ongebreideld stimuleren is een oplopend begrotingskort en een grotere financieringsbehoefte. De Amerikaanse schatkist veilt deze week een totaal van $109 miljard aan overheidsobligaties, ook met looptijden van 10 en 30 jaar. Om dat grote aanbod te kunnen slikken, bouwt de markt soms prijsconcessies in. Datzelfde effect speelde ook (in mindere mate) in augustus.

Andere factoren die gisteren pleitten in het voordeel van hogere rentes waren het positieve risicoklimaat en een sterk ISM-bedrijfsvertrouwen uit de dienstensector. De Amerikaanse beurzen wonnen gisteren meer dan anderhalve procent. De stijging heeft mogelijk ook met de peilingen te maken. Een duidelijke overwinning (if any) voor Biden betekent een makkelijkere machtswissel. De ISM duidt dan weer op veerkracht van de binnenlandse diensteneconomie. Deelindicatoren toonden een aansterkende activiteit, een stijgend orderboekje en voor het eerst sinds de coronapandemie een toename van de tewerkstelling. Wat het economische herstel betreft blijven we eerder sceptisch. De revival in het 3e kwartaal dreigt gegeven de ontwikkelende coronacurves kortstondig te zijn.

Opvallend: de dollar verloor gisteren terrein ook al schreef de reële rente de helft van de rentestijging op haar conto. In theorie is fiscale steun gunstig voor de munt omdat het druk wegneemt van het monetaire beleid. In praktijk weet iedereen dat geen haar op het hoofd van Fed-voorzitter Powell nog maar aan denkt om het beleid te normaliseren. Getuige de quasi onveranderde rentes aan het korte eind van de curve. Extra stimulus vergroot daarnaast de kopzorgen over het Amerikaanse begrotingstekort en tekort op de lopende rekening. Die zijn negatief voor de Amerikaanse munt op langere termijn. EUR/USD naderde gisteren het 1.18-niveau en blaast daarmee de dollarcorrectie van eind september definitief af.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Amerikaanse 30-j rente kaapt eerste technische horde

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Turkse lira valt in een bodemloze put

Turkse lira valt in een bodemloze put

ECB wacht moeilijke opdracht

ECB wacht moeilijke opdracht

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.