Pond aan de vooravond van tunnelfase?

Marktrapport

15 oktober 2020. Omcirkel de datum met rood. Het is voor Brits premier Johnson de uiterste datum waarop duidelijk moet zijn of een handelsakkoord met de EU al dan niet mogelijk is. Het is tegelijk de start van een Europese tweedaagse waar brexit hoog op de agenda staat. De berichtgeving rond de gesprekken is op z’n zachtst gezegd inconsistent. Algemeen optimisme ruilt op dagbasis (of sneller) voor pessimisme en dan weer omgekeerd. De gekke bokkensprongen van het Britse pond vorige week zijn de perfecte illustratie. Dat is niet nieuw. De volatiliteit van de munt is sinds Johnson’s Internal Market Bill begin september, waarmee hij sommige onderdelen van het scheidingsakkoord ondermijnt, opvallend groter. Met nog minder dan twee weken op de (officieuze) aftelklok, verandert dat op korte termijn niet, wel integendeel. Het risico op substantiële koersschommelingen is reëel. Over de richting bestaat minder duidelijkheid. Wel zeker is dat de markt op dit moment niet echt rekening houdt met een wanordelijk vertrek, ondanks het strakke tijdskader. EUR/GBP (0,908) noteert grosso modo halfweg het ondertussen maanden oude 0,887/0,92-handelskanaal. Toch is dat niet zo abnormaal. Europa bouwde doorheen de jaren een reputatie van last-minute akkoorden op. Ze deed die eerder in het brexitproces al eer aan. Het ziet ernaar uit dat ze dat ook nu zal doen.

Waar staan de onderhandelingen dan? Wel … De relaties raakten flink verzuurd na Johnson’s wetsvoorstel. De EU startte zelfs een officiële inbreukprocedure. En de gesprekken zelf lopen nog steeds spaak op de bekende struikelblokken van visserij en eerlijke concurrentie. Vorige week eindigde de laatste, formele gespreksronde zonder veel vooruitgang. Vrijdag gooide de Britse premier dan maar zélf zijn gewicht in de schaal. Een (ultieme?) poging om de impasse te doorbreken. Hij sprak tijdens het weekend met EC-voorzitster von der Leyen. Dat leverde niet meer op dan een vaag voornemen om de onderhandelingen te intensifiëren. Toch zien we in het feit dat de gesprekken tot op het hoogste echelon worden gevoerd een belangrijk signaal. Het onderonsje leidde tot extra onderhandelingstijd. EU-onderhandelaar Barnier trekt deze week naar London voor gesprekken met zijn Britse evenknie Frost. Maar eerst veegt hij voor eigen stoep want behalve met het VK heerst er binnen Europese rangen eveneens onenigheid omtrent het visserijdossier. Vooral Frankrijk speelt het spel hard. In die mate zelfs dat sommigen vrezen dat Macron een uiteindelijk akkoord torpedeert nog voor het op papier gedrukt staat. De Franse president zal waarschijnlijk toch zwichten onder Europese druk. Daarvoor zijn de politieke en economische belangen te groot.

In principe zet het duo Frost-Barnier volgende week dan de laatste rechte lijn in aanloop naar de Europese top in, de zogenaamde tunnelfase. Een strak afgelijnd akkoord zit er niet in. Maar de grote plooien zouden tegen dan toch glad gestreken moeten zijn. In de weken daarna – tot eind oktober? – volgen de puntjes op de i voor een breder akkoord. Voor het Britse pond komt er m.a.w. een cruciale periode aan. De zone EUR/GBP 0,903 (38,2% Fibo retracement) geldt daarbij als een belangrijk technisch omslagpunt.
 

EUR/GBP: pond in afwachting van doorbraak in brexitonderhandelingen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Turkse lira valt in een bodemloze put

Turkse lira valt in een bodemloze put

ECB wacht moeilijke opdracht

ECB wacht moeilijke opdracht

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.