POTUS Covid-positief: benign neglect voor markten?

Marktrapport

Normaal ging de aandacht in de markt vandaag naar het laatste Amerikaanse arbeidsmarktrapport voor de stembusslag van 3 november. Het rapport is een belangrijke barometer voor de economie en kan in het verkiezingsdebat een rol spelen. Ons ‘ochtendritueel’ werd iets voor 7 uur echter abrupt verstoord. De marktseismografen sprongen plots heftig op en neer. POTUS Trump testte positief op het coronavirus. De focus op de data konden we opzij schuiven. Covid-19 kaapt nog maar eens de marktdynamiek, en mogelijk zelfs die van de Amerikaanse verkiezingen.

Hoewel. Wie nu al een rechtlijnige analyse kan maken van de politieke en andere gevolgen mag zijn vinger opsteken. Campagnestrategen werken ondertussen zeker hun strategie bij. Eén ding is zeker: er was veel onzekerheid rond het verkiezingsproces (bv. hoe snel zou er een uitslag komen etc). Met het nieuws van vanmorgen is die visibiliteit er niet op verbeterd. Op bijkomende onzekerheid zat de markt niet te wachten nu risicovolle activa recent al in een minder stabiele fase terechtkwamen. De volatiliteitsindicatoren – bijvoorbeeld de VIX - schoten meer dan 10% hoger. De Amerikaanse beursfutures doken 2% lager. Onder meer ook olie tuimelde. Anderzijds was er de klassieke rush op veilig gewaande activa. Overheidsobligaties, ook de Amerikaanse, veerden op en goud kon nog eens profiteren, iets wat recent niet altijd het geval was.

Als we de zaken even van wat verder bekijken, trekken we uit de eerste marktreactie niet al te veel conclusies. Vooreest gebeurde de correctie in eerder illiquide Aziatische marktomstandigheden. De voorbij jaren bleek ook dat de impact van ‘politiek eventrisico’ op de markten meestal vrij snel wegdeemsterde. Alle vergelijkingen lopen mank, maar we denken hier bijvoorbeeld aan de meestal kortstondige impact van handelssancties die Trump afkondigde tegen China en waarvan men toch mag verwachten dat ze meer economische impact hebben dan een uittredende president die tijdelijk zijn campagne opschort.

We voelen ons voor onze ‘benign neglect’ houding gesteund door de reactie in de wisselmarkt. De dollar profiteerde even. EUR/USD dook richting 1.17, maar echt ver droeg die beweging niet. Waarom zou de dollar in de huidige context fors profiteren van een toename van de institutionele onzekerheid in de VS? Dat is a fortiori het geval als er niets verandert in de toch nog steeds USD-negatieve monetaire context. De Amerikaanse reële rente gaat door dit ‘COVID-event’ echt niet stijgen. Opvallend, na een periode van weinig directionele dynamiek was er een toch wel iets meer uitgesproken daling in USD/JPY. Die combinatie gaan we iets beter in het oog houden. In de algemeen lage rentecontext, zag de yen recent zijn status van veilige haven in de wisselmarkt wat tanen. Op technisch vlak is er nog niets gewijzigd, maar misschien is er een minstens een tijdelijke ‘window of opportunity’ voor de yen om die verloren status te herwinnen bij nieuwe opstootjes van onzekerheid in de VS. De eerste belangrijke steun voor USD/JPY (weerstand voor de yen) is nog wel even af (104-zone), maar we zetten de Japanse munt toch weer wat hoger in onze FX-monitor. 

Figuur -USD/JPY: helpt onzekerheid in de VS de yen om zijn veilige haven status te herwinnen?   

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Turkse lira valt in een bodemloze put

Turkse lira valt in een bodemloze put

ECB wacht moeilijke opdracht

ECB wacht moeilijke opdracht

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.