Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Marktrapport

De Centraal-Europese munten zetten deze week een herstelbeweging in. In de maand september verloren ze tot 5% tegenover de euro. Technische steunniveaus kwamen in gevaar (zloty) of sneuvelden (Tsjechische kroon, forint). Vooral de Hongaarse forint en de Poolse zloty hebben nu de smaak te pakken. Centrale bankiers gaven hun munten een duwtje in de rug.

We hadden het vorige week onder meer over de netelige situatie waar de Hongaarse centrale bank (MNB) zich in bevindt. Het is een publiek geheim dat de MNB een zo soepel mogelijk beleid nastreeft zonder de forint daarbij volledig onderuit te halen. Ondanks oplopende inflatie – boven de doelstelling – en de zwakke munt hield ze de parameters van het monetaire beleid op de officiële beleidsvergadering ongewijzigd. De forint verloor in de nasleep van die beslissing verder terrein. EUR/HUF steeg tot 366, het hoogste niveau sinds de historische top begin april (369.50). Met de rug tegen de muur, voerde de MNB op het einde van de week alsnog een plotse (deposito)renteverhoging door op haar wekelijkse liquiditeitsoperaties. De MNB vergoedde de aangeboden HUF-liquiditeit aan 0.75% ipv de heersende 0.60%. De centrale bank kan het geldende tarief op weekbasis aanpassen, binnen een handelsband tussen -0.05% en 1.85%. Kortetermijn Hongaarse geldmarktrentes suggereren een nieuwe verhoging tijdens de operatie deze namiddag. De Hongaarse centrale bank zei vorige week dat de ingreep noodzakelijk was om opwaartse inflatierisico’s in te perken. De forint anticipeert en handelt beneden EUR/HUF 362. Om het depreciatiegevaar voorgoed af te wenden, denken we dat de MNB uiteindelijk zal moeten overgaan tot permanentere maatregelen.

De Poolse zloty verzwakte vorige week tot EUR/PLN 4.60. Het moment voor centrale bankier Gatnar om het tij te keren. Hij stelt dat de hoge Poolse inflatie in combinatie met een uiterst soepel monetair beleid munten zoals de zloty (en andere opkomende landen) blootstelt aan het gevaar van een vicieuze cirkel. Voor hem moet 2021 het jaar van de kentering worden met de start van een beleidsnormalisatie. De oproep van Gatnar staat in schril contrast met het soepele monetaire (en fiscale) beleid dat de tandem Glapinski (hoofd centrale bank) – Kaczynski (hoofd regeringspartij PiS) al jaren predikt. Toch houden we rekening met een trendbreuk. Het pleidooi van Gatnar vond gisteren weerklank bij een ander lid van de centrale bank, Kropiwincki. Hij stelt vast dat de renteverlagingen tijdens de coronapandemie maar een beperkte bijdrage leverden in het steunen van de economie. Concreet stelt hij voor om de beleidsrente tegen midden volgend jaar opnieuw op te trekken van de huidige 0.1% tot 1.5%. De Poolse beleidsvergadering van volgende week woensdag staat met rood in onze agenda omcirkeld.

In een ruimer kader stellen we vast dat kleinere centrale banken stilaan de tol betalen van het (te) lang aanhouden van een (te) soepel monetair beleid.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/PLN: zloty herstelt nadat centrale bankiers beleidsnormalisatie in 2021 vooropstellen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.