Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Marktrapport

De Russische roebel en de Turkse lira krijgen de afgelopen dagen een stevig pak rammel. De roebel verloor eind vorige week al cruciale steun rond EUR/RUB 90 en zet zijn verliesreeks deze week onverminderd verder. Het absoluut dieptepunt voor de roebel dateert van januari 2016 (EUR/RUB 93,68). Aan het huidige tempo (EUR/RUB momenteel aan 93,24) sneuvelt dat binnen enkele dagen. De Turkse lira rijgt al enkele maanden de diepterecords aan elkaar. De Turkse centrale bank verhoogde vorige week nochtans onverwacht de beleidsrente met 200 basispunten in een poging de munt te ondersteunen. Toch stellen we ook daar de afgelopen dagen een opmerkelijke valversnelling vast. EUR/TRY (momenteel in de buurt van 9,17) ging vlot voorbij de 9-grens, een nieuwe mijlpaal in het trieste traject van de lira. Wat is er aan de hand?

Turkije en Rusland zijn eens te meer betrokken in een proxy-conflict. Dat is niet de eerste keer. Beide landen stonden al lijnrecht tegenover elkaar tijdens de oorlog in Libië en die in Syrië. Deze keer bevindt het oorlogsterrein zich in het Zuid-Kaukasische Nagorno-Karabakh. Dat is een grote Armeenssprekende enclave gelegen binnen de landsgrenzen van Azerbeidzjan. Armenië en Azerbeidzjan kennen een lange, woelige geschiedenis waarin religieuze en etnische verschillen geregeld tot bloederige conflicten leidden. De inlijving van beide landen door de Sovjet-Unie in de jaren ’20 maakte daar een eind aan, tot het communistische blok in ‘80-90 zelf uit elkaar viel. De enclave stemde na de val van het Sovjetregime vóór een toetreding tot Armenië. Dat was zeer tegen de zin van de Azeri’s, die grote strategische en economische belangen bij de betwiste regio hebben. Via Nagorno-Karabakh transporteert Azerbeidzjan haar belangrijkste exportproducten, olie en gas, naar Europa (via Turkije) en Centraal-Azië. In ’94 bemiddelde Rusland een staakt-het-vuren dat in 2016 aan flarden werd geschoten. De daaropvolgende relatieve rust verdween eind vorige week opnieuw als sneeuw voor de zon. Armenië en Azerbeidzjan beschuldigden elkaar van militaire manoeuvres rond het gebied. Voorbereiding tot een gewapend conflict, klonk het. Afgelopen zondag en gisteren raakten troepen van beide landen voor het eerst sinds 2016 zelfs opnieuw slaags met elkaar. Een totale oorlog kan in theorie Turkije en Rusland mee in het bad sleuren. Turkije steunt al vanouds de Azeri’s terwijl Armenië meer affiniteit heeft met Rusland. Deze laatsten hebben zelfs een formeel gezamenlijk verdedigingspact.

Zover zijn we voor alle duidelijkheid zeker niet. Voorlopig spreekt men nog volop de diplomatische eerder dan oorlogstaal. Er zijn overigens goede redenen waarom Turkije en Rusland een clash (willen) vermijden. Financieel-economisch is het in coronatijden ongetwijfeld een bijzonder slecht moment. Een totaaloorlog zou daarnaast het nu al instabiele Midden-Oosten verder ontwrichten. Azeri’s zijn in Iran bv. een grote minderheidsgroep. De gevolgen van Iraanse betrokkenheid op het wereldtoneel zijn groot en onvoorspelbaar. Toch suggereert de prijsactie in de Turkse lira en Russische roebel dat de markt er allerminst gerust op is. We vinden dat terecht. Ongeacht de hierboven gegronde redenen; in een oorlogscontext delft de ratio dikwijls het onderspit. We zijn daarom uiterst voorzichtig over de munten van de betrokken landen.
 

EUR/RUB: breekt Russische roebel binnenkort vorig diepterecord?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Turkse lira valt in een bodemloze put

Turkse lira valt in een bodemloze put

ECB wacht moeilijke opdracht

ECB wacht moeilijke opdracht

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.