Trump-administratie zet triest record neer

Marktrapport

De Verenigde Staten behaalden afgelopen weekend een nieuw record. Sinds vrijdagavond draagt de Trump-administratie de trieste titel van regering met de langste ‘shutdown’ ooit. De teller staat momenteel op 24 dagen. Het vorige record stond op naam van Bill Clinton en duurde 21 dagen. De shutdown vond toen plaats tussen december 1995 en januari 1996. Clinton weigerde zijn goedkeuring voor een Republikeinse begrotingswet dat fors sneed in de sociale zekerheid. De huidige regeringscrisis vindt haar oorsprong in een van Trump’s verkiezingsbeloftes. Hij beloofde zijn kiezers onder meer een (volledige) muur op de grens tussen de VS en Mexico, idealiter betaald door Mexico zelf. Op het tweede deel van die belofte bond Trump inmiddels in en daar knelt het schoentje.

De VS staan dus zelf in voor de financiering van de Trump’s muur. Trump vraagt daarvoor 5.7 miljard dollar. Een peulenschil in vergelijking met een verwacht tekort van 1.000 miljard dollar (2019) maar een absolute no-go voor het sinds kort door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden. Trump op zijn beurt weigert de goedkeuring van elke begrotingswet zonder de grensmuur. De politieke en budgettaire impasse heeft zeer voelbare implicaties. Ongeveer 800 000 overheidsmedewerkers kregen afgelopen vrijdag geen wedde uitbetaald. Negen federale overheidsdiensten, waaronder de Securities and Exchange Commission (de Amerikaanse beurswaakhond) en het Handelsdepartement, staan op droog zaad. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de bedrijven en beleggers. IPO’s (beurslanceringen) en economische cijfers (zoals huizendata, handelsbalansen en kleinhandelsverkopen) worden uitgesteld. De situatie brengt de VS ook niet te onderschatten reputatieschade toe. Fitch loste vorige week woensdag een schot voor de boeg. De kredietbeoordelaar vreest dat de huidige shutdown een voorbode betekent voor de toekomstige onderhandelingen in het kader van het schuldenplafond, dat binnenkort opnieuw moet worden opgehoogd. Het vraagt zich openlijk af of het land in dergelijk geval nog de AAA-toprating waardig is.

Een oplossing voor het conflict is absoluut nog niet in zicht. De Democraten houden de boot af zolang de overheidsdiensten gesloten blijven. De Republikeinse senator en goede vriend van Trump, Lindsey Graham, pleitte gisteren daarom voor een tijdelijke heropening van de overheid. Het is echter hoogst onzeker of Trump daarop in gaat. De president heeft immers nog een belangrijke troef achter de hand, de nationale noodtoestand. Hij kan die per decreet uitroepen, zonder goedkeuring van het Congres, en zodoende een deel van het Defensiebudget aanwenden ter financiering van de muur. Die nucleaire optie stort de VS mogelijk in een juridisch-politieke crisis en schept een gevaarlijk precedent.

In het verleden had een shutdown doorgaans een beperkte en zelfs eerder neerwaartse invloed op de Amerikaanse rentes. Is het deze keer dan anders? Een blik op de recente rente-evolutie doet op het eerste zicht anders vermoeden. De risico’s liggen nu echter anders verdeeld. De aanhoudende politieke impasse, Trump’s nucleaire optie en de (dreiging van een) ratingverlaging vertaalt zich mogelijk in een stijging van de Amerikaanse risicopremie. Dat zet, in een context van monetaire beleidsnormalisatie en oplopende begrotingstekorten, Amerikaanse rentes op (middellange) termijn mogelijk onder opwaartse druk.
 

Figuur - Amerikaanse 10j.-rente toont (voorlopig?) weinig signalen van een politieke crisis

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.