‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Marktrapport

De druk op verschillende kleinere munten, onder meer op de centraal-Europese, nam recent toe. Deze week konden centrale bankiers in Nieuw-Zeeland, Hongarije, Tsjechië en Noorwegen daar al op reageren. We zoomen in op die laatste twee.

Gisteren was de Tsjechische centrale bank (CNB) aan zet. Een verslechterend risicosentiment, hoge inflatie en een forse opstoot van besmettingen teisterden recent de kroon. De CNB hield haar beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 0.25%, maar hield de deur voor extra versoepeling, bijvoorbeeld in de vorm van obligatieaankopen, gesloten. De CNB erkent de risico’s van de corona-opstoot en nieuwe beperkende maatregelen, maar gaat er vanuit dat het zowel in Tsjechië als in Europa niet meer tot een echte lockdown komt. In haar analyse houdt ze vast aan het vooropgestelde scenario. De CNB denkt dat de (markt)rentes in de tweede heft van 2021 wat kunnen stijgen. De inflatie (3.3%) keert pas een heel stuk in 2021 naar de doelstelling terug. Voorzitter Rusnok merkt op dat de recente daling van de munt op zich ook de monetaire condities versoepelt. Die doet met andere woorden al een beetje het werk van de centrale bank. Samengevat: de CNB houdt zich aan de orthodoxe kant zoals we dat gewoon zijn.
De marktreactie was beperkt. De rentecurve is marginaal hoger, maar de beweging is verwaarloosbaar vergeleken met de daling/vervlakking van de voorbije maand. De markt laat de hoop op eventueel bijkomende versoepeling niet vallen. In theorie was de standvastige houding van de CNB relatief goed nieuws voor de kroon. Die stabiliseerde gisteren. Na de risk-off correctie in de VS gisteren, komt de munt ook vanmorgen opnieuw lichtjes onder druk. De relatief orthodoxe aanpak van de CNB kan de daling/underperformance van de kroon temperen, maar ze is onvoldoende om ze te stoppen in een context van algemene onzekerheid.

Vandaag hield de Noorse centrale bank de rente zoals verwacht onveranderd op 0%. Noorwegen en Tsjechië hebben op zich niet zoveel gemeen, maar hebben beide een eerder voorzichtige centrale bank. Hoewel de Noorse groei dit jaar relatief weinig terugvalt (-3.6%) en volgend jaar al herstelt (3.7% verwacht), ziet ook de Norges bank de rente nog lang zeer laag. Het is voorlopig een verre fata morgana, maar ze durft wel uitgaan van een mogelijke renteverhoging in 2022/2023. In het huidige versoepelingsopbod ben je dan al min of meer een buitenbeentje. De centrale bank wijst ook op de risico’s van overdrijvingen in de vastgoedmarkt als gevolg van de lage rentes. Gezien de Noorse kerninflatie nog boven de doelstelling is (3.7%), hoeft de kroon niet verder te verzwakken. Zoals bij de Tsjechische kroon, is de relatief evenwichtige monetaire aanpak van de Norges Bank op korte termijn onvoldoende tegengewicht voor het globale risicosentiment, en in mindere mate voor de ontwikkeling van de olieprijs. Tot begin deze maand had de kroon er een mooi herstel opzitten na de liquiditeitscrisis van maart. De breuk van EUR/NOK boven 11 (zie grafiek) is de perfecte illustratie dat ook de Noorse munt niet tegen de algemene stroom kan inroeien, ongeacht een eventueel beter binnenlands verhaal.

Figuur -EUR/NOK: negatief risicosentiment stuurt kroon lager

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.