Zomers optimisme van korte duur

Marktrapport

Afgelopen zomer nestelde het PMI-bedrijfsvertrouwen onder de Europese aankoopdirecteurs zich opnieuw boven de voor groei neutrale 50-grens. Door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen hernamen almaar meer bedrijven de activiteiten. Met name de hard getroffen dienstensector profiteerde daarvan. Zelfs de meest voorzichtige consumenten haalden opnieuw een frisse neus op. Dat gebeurde bij voorkeur in een lokaal café of in een lange wachtrij aan een niet nader genoemde schoenenketen. Dat zomers optimisme was van korte duur.

Kop van jut is terug de dienstensector. De reeks corrigeerde in augustus al stevig van de piek in juli en duikt deze maand in zowel Frankrijk als Duitsland onverwacht beneden 50: respectievelijk 47,5 en 49,1. De oorzaak ligt in de aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus en een verscherping van sociale-afstandsmaatregelen die hoofdzakelijk de tertiaire sector treft. Zo kalfden de Franse orderboekjes in september stevig af terwijl die in Duitsland maar lichtjes en aan het traagste tempo sinds drie maand groeiden. Tewerkstelling blijft een heikel punt, vooral in Frankrijk. Daar vrezen aankoopdirecteurs massaal een nieuwe lockdown. Aanwerven is dan geen optie. Dat is minder het geval in Duitsland, dat aan bescheiden ritme toch meer personeel inzet.

Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. De verwerkende nijverheid presteert in september wel beter dan verwacht. Duitsland neemt de leiding. De deelreeks stijgt met meer dan vier punten tot het hoogste peil in twee jaar (56,6). Nieuwe bestellingen stromen binnen aan het snelste tempo in meer dan 10 jaar, vooral vanuit het buitenland. Het achterstallig werk stapelt zich op. Maar ook in de maakindustrie is een slinkend personeelsbestand dé sfeerspons. Dankzij het forse algemene herstel blijft de schade voor de samenvattende Duitse PMI wel beperkt. Die daalt van 54,4 tot 53,7. In Frankrijk compenseert de “heropleving” van de verwerkende nijverheid tot 50,9 de terugval in de dienstensector onvoldoende. De gecombineerde indicator tuimelt daardoor opnieuw onder het economisch vriespunt (van 51,6 naar 48,5).

De sectorale spreidstand geldt voor heel Europa. De verwerkende nijverheid marcheert verder (van 51,7 tot 53,7) maar de dienstensector botst tegen een muur aan (50,5 naar 47,6). De algemene indicator blijft met 50,1 maar net op het droge. PMI-ontwikkelaar IHS Markit waarschuwt in zijn traditionele uitsmijter voor een nieuwe recessie volgend op het bijzonder kort herstel tijdens het derde kwartaal.

Investeerders laten het niet aan het hart komen. Het overwegend constructief sentiment na een degelijke prestatie op Wall Street gisteren haalt vandaag de bovenhand. Europese beurzen stijgen ongeveer 2%. Europese rentes daalden heel even maar daar blijft weinig van over. Een sterke dollar dreef EUR/USD de afgelopen dagen tot kortbij cruciale steun in de buurt van 1,17. De zwakke (diensten-) PMI’s hadden het lot van het muntpaar op korte termijn kunnen bezegelen maar doen dat voorlopig niet. Wil de markt eerst meer duiding van de Amerikaanse lezing later vandaag?
 

Europese PMI’s bezegelen lot van EUR/USD voorlopig niet.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.