Waagt BoE zich dan toch onder de nul?!

Marktrapport

Behalve de Federal Reserve op woensdag en de Bank of Japan gisteren, vergaderden de monetaire breinen deze week ook bij de Bank of England. De verwachtingen lagen niet bijster hoog. De septembervergadering ging niet zoals bij de Fed gepaard met nieuwe groei- en inflatieprognoses. Het gebeurt niet dikwijls dat beleidsmakers het monetair beleid aanpassen op zo’n tussentijdse bijeenkomst. Toch brachten voorzitter Bailey en de zijnen wel wat teweeg op de markt. Het venijn van de monetaire reünie zat ‘m in de staart. En dat mag je gerust letterlijk nemen.

Zoals verwacht hield de Bank of England het gisteren bij een status quo. De beleidsrente bleef stabiel op 0,1% en de omvang van het obligatie-aankoopprogramma bedraagt een ongewijzigde £745 miljard. De laatste uitgebreide economische stand van zaken door de Bank of England dateert van augustus. De centrale bank concludeerde gisteren dat de evolutie sindsdien grotendeels volgens de verwachtingen verloopt. Een beetje beter, zelfs. De groei voor het huidige kwartaal zal zo’n 7% beneden het niveau van 2019kw4 liggen, iets minder slecht dan vooropgesteld. Vooral de private consumptie doet het goed. Die herstelde zich sneller dan voorzien op het niveau van begin dit jaar. Bedrijven aarzelen wel om te investeren, stelt de centrale bank vast. Dat komt door de onzekerheid rond de pandemie en de impact op de (verwachte) consumptie. Maar Covid-19 is niet alleen een kopzorg voor ondernemingen. De BoE maakt zich grote zorgen rond de recente opflakkering van het aantal infecties, ook in eigen land. Die kunnen op de economische activiteit wegen. Verder vraagt de centrale bank zich luidop af of de sterke particuliere consumptie wel houdbaar is. De steunmaatregelen die massale ontslagrondes voorkwamen, zijn sedert deze maand minder genereus en lopen in principe in november af. De impact op de arbeidsmarkt en het inkomen laat zich raden. De schrik voor een lange periode met hogere werkloosheid zit er bij de BoE goed in. Ook brexit sloop terug in de debatten. De onderliggende assumptie van een breed vrijhandelsakkoord tussen het VK en de EU is op z’n zachtst gezegd voor discussie vatbaar. De BoE laat zich niet uit over de stand van zaken maar zegt wel dat ze het thema mee in beschouwing neemt ter voorbereiding van de novembervergadering.

Bailey en co maken een duidelijk onderscheid tussen het heden en de toekomst. Op vandaag doet de economie het beter dan aanvankelijk gedacht maar de risico’s lopen op. Dat noopt tot voorzichtigheid … en meer monetaire steun? De notulen van de vergadering lezen alvast als een voorbereiding daarop. We omcirkelen de vergadering op 5 november als grote kanshebber. Bijkomende stimulus kan er zelfs komen onder de vorm van een negatieve rente. Helemaal op het eind van de notulen geeft de BoE immers mee dat ze samen met de bevoegde instanties de operationele kant ervan bekijkt. Dat is tot nog toe de meest concrete hint in die richting. De markt schrok even, te meer omdat de BoE in augustus nog twijfelde aan de effectiviteit ervan. Britse korte rentes tuimelden meer dan 5 bpn. Die scherpe beweging was ook deels ingegeven vanuit de stevige remonte eerder deze week. EUR/GBP veerde op vanuit 0,91 richting 0,915. Een optimistische EC-voorzitster von der Leyen over een brexitakkoord kon de schade voor het pond maar tijdelijk beperken. EUR/GBP eindigde uiteindelijk in de buurt van 0,913. We blijven na de Bank of England en in het licht van de brexitonderhandelingen op korte termijn toch voorzichtig over sterling.
 

Britse 2j.-rente tuimelt 5bpn na hint van BoE op negatieve rentes.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.