Van proactief naar reactief

Marktrapport

Stating the obvious. De Amerikaanse centrale bank (Fed) paste gisteren de rentecommunicatie in haar beleidsverklaring aan naar aanleiding van haar nieuwe langetermijndoelstellingen. Ze zal de beleidsrente pas optrekken als de inflatie een tijdje boven de 2% uitstijgt. In een raamwerk waar de Fed een gemiddelde inflatiedoelstelling hanteert van 2% is dat vanzelfsprekend na jaren van sub-par inflatie. Voor de volledigheid: de Fed liet de beleidsrente gisteren ongewijzigd (0%-0.25%) en zal het huidige tempo van activa-aankopen ($120 miljard/maand; waarvan $80 miljard overheidsobligaties) aanhouden.

De Fed gaat voorlopig niet verder door bijvoorbeeld ook specifieke niveaus voor tewerkstelling, die andere langetermijndoelstelling, te beogen. De timing van zo’n extra stap zou ietwat ongelukkig geweest zijn omwille van een forse opwaarts herziening van de groeiverwachting dit jaar. De Fed schat de economische Covid-klap nu in op 3.7% van het BBP (ipv -6.5% in juni). De remonte verloopt de volgende jaren daardoor iets trager (4% in 2021, 3% in 2022 en 2.5% in 2023). Toch valt de nieuwe benadering – reactief ipv proactief – van de centrale bank tussen de lijnen te lezen. Eind 2015 startte de Fed een opwaartse rentecyclus. Ze schatte toen dat de werkloosheidsgraad het jaar rond 5% zou eindigen en de inflatie rond 1.3%. In haar vorige leven verhoogde de Fed de beleidsrente in afwachting van krapte op de arbeidsmarkt en opwaartse inflatiedruk. Nu stellen de Fed-gouverneurs in hun geüpdatete beleidsrenteverwachtingen een status quo voor tot eind 2023 ook al verwachten ze dat de werkloosheidsgraad dan 4% zal bedragen met een 2%-inflatiepeil.

Fed-voorzitter Powell gaf grif toe dat de nieuwe groeivoorspellingen rekening houden met extra fiscale stimulus. De centrale bank kijkt naar Capitol Hill, maar daar gunnen Democraten en Republikeinen mekaar het licht in de ogen niet in de aanloop naar de verkiezingen begin november. Hierin schuilt waarschijnlijk de marktreactie na de Fed-vergadering. De Amerikaanse beurzen concludeerden dat de volgende dosis stimulus mogelijk kleiner zal uitvallen of dat er langer op zal gewacht moeten worden. Hier en daar daagt zelfs de gedachte dat na de BoJ en de ECB, ook de Fed stilaan aan het einde van haar monetaire Latijn komt. De Amerikaanse beurzen verloren tot 1%, de Amerikaanse rentes stegen marginaal en de curves versteilden. De Amerikaanse dollar won terrein. EUR/USD daalde af richting de onderkant van de zijwaartse handelsband (EUR/USD 1.1754/1.1696 steun). Tot een breuk kwam het niet. Ondertussen bevindt het muntenpaar zich opnieuw rond 1.18. De perceptie blijft ondanks alles dat de Fed eerder dan de ECB nog wel een konijn uit de hoed kan (en zal?) toveren.

 

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD test 1.1754 steun 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.